Revúca

Revúca, mesto ležiace v srdci historického územia Gemera, v malebnom prostredí juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na rozhraní Revúckej vrchoviny a Stolických vrchov, v blízkosti Národného parku Muránska planina, má bohatú históriu.
Pre všetkých, ktorí chcú aktívne tráviť voľný čas, okres Revúca ponúka 54 vyznačených turistických trás, ktoré spoločne vytvárajú turistickú sieť o dĺžke 314 km. Hustá sieť značkovaných chodníkov dáva možnosť kratších i dlhších peších výletov pre turistu začiatočníka aj náročného turistu. Pre tých, ktorí radi spoznávajú prírodu zo sedla bicykla, územie ponúka široké spektrum rôzne náročných cyklistických trás o dĺžke 210 km. Aktívnym oddychom prostredníctvom vybraných turistických a cyklistických trás môžete spoznávať nielen jedinečnú prírodu a prírodné krásy, ale aj kultúrne a historické hodnoty regiónu.
Autor foto pod textom: Maroš Detko

Obec: 
Banskobystrický krajRevúca
 
00:00
Revúca

REVÚCA

GPS: 48°41’1” S, 20°6’52” V

Rozloha: 38,87 km2

Nadmorská výška: 318 m n. m.

Počet obyvateľov: 12 024 (r. 2018)

Mesto Revúca ležiace v srdci historického územia Gemera má bohatú históriu siahajúcu až do čias stredoveku. Osídľovanie územia sa začalo pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. Donedávna sa tradovalo, že najstaršou zachovanou písomnou zmienkou o Revúcej je listina z roku 1357, v ktorej sa rieši spor o časť poľa medzi Revúcou a obcou Muránska Dlhá Lúka, ale originál tejto listiny nie je dodnes známy. Za doteraz najstaršiu zachovanú písomnú zmienku sa považuje portálny súpis Gemerskej župy z roku 1427. Ako mesto sa Revúca prvýkrát spomína v roku 1557 v urbáre Muránskeho panstva. Rozmach mesta, ktoré sa spočiatku vyvíjalo ako roľnícka, pastierska a banícka osada, bol poznačený rozvojom remesiel, obchodu a predovšetkým viac ako poltisícročnou tradíciou výroby a spracovania železa, ktorú nám dnes pripomína súčasný erb mesta. Revúca sa najviac preslávila v druhej polovici 19. storočia ako jedno z centier slovenského národného a kultúrneho života. Dňa 16. septembra 1862 bolo v Revúcej založené Slovenské evanjelické a. v. gymnázium, známe ako Prvé slovenské gymnázium.

Pôvod súčasného názvu mesta môžeme hľadať v pomenovaní podľa tečúcej bystriny, ktorú dnes poznáme pod názvom Zdychava. Tento názov slovanského pôvodu, ktorý vychádzal zo základu slova revať a vystihoval vodu revúcu a valiacu sa, mesto definitívne získalo v roku 1930.

Viac informácií o meste Revúca nájdete na facebooku alebo na webových stránkach:

revuca.sk

tic.revuca.sk

Rekreačný areál Predná hora
Adresa:
Predná Hora, 049 01 Muráň

Pozoruhodnosti a pamätihodnosti sú neoddeliteľnou súčasťou Revúcej a pripomínajú dejinné udalosti mesta:

 • Prvé slovenské gymnázium,
 • Evanjelická fara,
 • Evanjelický a. v. kostol,
 • Meštiansky dom,
 • Rodný dom armádneho generála Rudolfa Viesta,
 • Meštiansky nárožný dom – Králov dom,
 • Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona,
 • Dom rodoľuba Mateja Nandrássyho,
 • Mestský dom,
 • Mestský hostinec,
 • Nová budova Prvého slovenského gymnázia,
 • Pamätná izba Ľudovíta Greinera,
 • Mestský cintorín,
 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Mesto Revúca v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom pravidelne organizuje podujatia, ktoré možno považovať už za tradičné:

 • Dni mesta Revúca a revúcky jarmok (jún);
 • Jazda sv. Huberta a jesenné slávnosti poľovníkov, rybárov a včelárov (október);
 • Revúcke vianočné trhy a súťaž vo varení kapustnice (december).

Ďalšie podujatia organizované v meste:

 • Fašiangy v Revúcej (február);
 • Detská divadelná Revúca (marec);
 • Jermok veľkorevúcky (marec);
 • Zochova divadelná Revúca(apríl);
 • Stavanie mája (máj);
 • Gemerská podkovička (október);
 • Predvianočný jermok Veselý Krašúň (december).

Osobitým trendom súčasnosti je návrat k tradíciám v oblasti gastronómie. Tradičná miestna a regionálna gastronómia vystupuje ako jedna z atraktivít územia. Najznámejšou gurmánskou špecialitou mesta sú „revúcke guľky“. Ich hlavnou ingredienciou sú zemiaky a údené mäso. Podávajú sa s kyseľom, masťou a opraženou cibuľkou alebo kyslou kapustou.

UNIKÁT Revúcej: Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta

Pilotná 4 km dlhá etapa k využitiu pozostatkov nedobudovanej gemerskej železnice Revúca – Tisovec ako špecifického turistického produktu. Trasa začína na námestí, odkiaľ pokračuje cez železničnú stanicu smerom k bývalým revúckym kúpeľom a je vedená po násypoch a technických objektoch nedobudovanej železničnej trate. Ekotrasa je určená pre peších, cyklistov, rodiny s deťmi a chodcov s paličkami (Nordic Walking). Táto unikátna trasa, ako jediná na Slovensku, nesie označenie Europe Railtrail Slovakia.

 

Viac informácií:

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM REVÚCA

Informácie pre turistov v oblasti cestovného ruchu, dopravy, ubytovania a stravovania.

Predaj suvenírov, máp, turistických sprievodcov, kníh a umeleckých výrobkov.

Muránska 18

tel.:       +421 58 285 15 58

mobil:    +421 917 346 852

e-mail:   tic@revuca.sk

web:       tic.revuca.sk 

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
V pôvodnej budove PSG sídli Múzeum Prvého slovenského gymnázia a Turistické informačné centrum Revúca. Foto: Maroš Detko, Mestský dom - sídlo Mestského úradu Revúca, miestna špecialita "revúcke guľky", Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta
Vydáno: Středa, 8. Listopad 2017 - 12:19

Reklama