Strakonice

Strakonice patřily v minulosti svým typem založení k městům vrchnostenským a tak je historie tohoto města spojena s existencí rodu Bavorů, které na počátku 15. století vystřídal johanitský řád.

Obec: 
Jihočeský krajStrakonice
 
00:00
Strakonice

Strakonice  jsou okresní město v Jihočeském kraji na soutoku Otavy a Volyňky, 52 km severozápadně od Českých Budějovic, v nadmořské výšce mezi 390 až 430 m. Jejich rozloha je 3 468 ha a v roce 2011 zde žilo 23 tisíc obyvatel. Historie Původně zde stály čtyři malé vesničky (Strakonice, Bezděkov, Žabokrty a Lom), které se spojily v poddanské město Strakonice. Vývoj města začíná v druhé polovině 12. století, kdy rod Bavorů začíná budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou Bolemilou část strakonického hradu řádu maltézských rytířů, kteří v něm vybudovali raně gotický kostel a klášter. Ještě ve 13. století byla původní hranolová věž vyměněna za nynější gotickou s břitem zvanou Rumpál. Město se dožilo největšího rozkvětu za vlády Bavora II., který se těšil velké přízni krále Přemysla Otakara II. V roce 1367 byla Strakonicím potvrzena Bavorem IV. městská privilegia a od roku 1421 se hrad stal sídlem velkopřevorů řádu, kteří jej rozšířili a vybudovali renesanční věž Jelenku.

PAMĚTIHODNOSTI

Strakonický hrad – založen ve 13. století na soutoku Otavy a Volyňky. V roce 1243 daroval Bavorem I. a jeho manželkou Bolemiloučást hradu řádu maltézských rytířů, kteří si zde ve stísněném prostoru vybudovali komendu (klášter). V nejstarší raně gotické části kolem kostela sv. Prokopa s věží, kapitulní síní a ambitem se zachovala řada stavebních detailů ze 13. století a velmi cenné fresky (kolem 1340) v ambitu a na kruchtě kostela. Západní věž Rumpál je z doby kolem roku 1300, jižní věž Jelenka byla přistavěna kolem 1500. Stavební úpravy byly ukončeny 1714–1721 barokní západní zámeckou přístavbou, takže současná podoba hradu kombinuje prvky několika architektonických slohů. Hrad byl dvakrát dobyt a zpustošen. Od roku 1995 je celý areál prohlášen za národní kulturní památkou a v posledních letech prošel nákladnou a rozsáhlou rekonstrukcí (za přispění fondů EU a tzv. Norských fondů). Dnes v jeho areálu sídlí Muzeum středního Pootaví, Šmidingerova knihovna, nově opravené sály ( Rytířský sál, Maltézský sál, sál U Kata) v budově bývalého panského pivovaru využívá k představením a výstavám Městské kulturní středisko.

Barokní mariánský sloup uprostřed Palackého náměstí z let 1730 až 1740, též morový, dříve stál na Velkém náměstí, na místě staršího sloupu z roku 1586

Kostel sv. Markéty z let 1580-1583 podle plánů V. Vogarelliho na místě staršího kostela, průčelí upraveno roku 1777. Jednolodní stavba se síťovou klenbou a věží. původně gotický hřbitovní kostel sv. Václava ze 13. století blízko obou nádraží s barokními úpravami

Poutní kostel Navštívení Panny Marie Bolestné v části Podsrp na jihovýchodním okraji města z 18. století, který se stal vyhledávaným poutním místem. Zajímavý je trojkřídlý ambit na západní straně kostela stejně jako jednopatrová fara s volutovýmištíty.

Bývalá radnice na Velkém náměstí – zdobená sgrafity akademického malíře Josefa Bosáčka podle návrhu Mikoláše Alše

Budova České spořitelny – sgrafitová výzdoba taktéž J.a Bosáčka na návrh Václava Malého

Židovský hřbitov asi 2 km od Strakonic ve směru na Pracejovice

Masné krámy (čp. 142) – původní středověká zástavba

Domy čp. 44 a 45 – tzv. Papežovy domy

pamětní deska T. G. Masaryka na domě čp. 47 (Velké nám.) s reliéfem profesora a nápisem: "V tomto domě promluvil 16. 2. 1891 svoji kandidátní řeč před svým zvolením za poslance do Říšské rady první prezident Československé republiky T. G. Masaryk"

Pamětní deska Josefa Skupy na domě čp. 140 (dříve hostinec U Švehlů)

Pozdně empírový gloriet – drobná stavba podobající se otevřenému antickému chrámu z roku 1837, nachází se na umělém návrší v Rennerových sadech

Pomník Jana Husa a Antonína Rennera

Pomník Františka Ladislava Čelakovského od sochaře Břetislava Bendy

kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Martina – u bývalého Siebertova ústavu pod areálem nemocnice, dnes domov důchodců

Most Jana Palacha z roku 1977

Ocelová lávka pro pěší a cyklisty z roku 2009

Velké dudy – na kruhovém objezdu u Fezka, autor Ing. Pavel Pavel

Stonehenge – replika brány pravěké svatyně, také od Ing. Pavla Pavla, který si na tom zkoušel teorii o stavbě Stonehenge v Anglii

Memento strakonických Židů - podoba sedmiramenného svícnu menora, uprostřed doplněný kamenem z řeky Otavy - se nachází u Měšťanského pivovaru nedaleko stavby nové lávky (2009)

Kolem města se v jeho hranicích rozkládají či do nich alespoň zasahují následujíí chráněná územi:

  • PR Bažantnice u Pracejovic
  • PR Kuřidlo
  • PP Ryšovy
  • PP Tůně u Hajské

Ve Strakonicích je též vyhlášeno několik památných stromů:

  • Otavský dub, na pravém břehu Otavy západně od města
  • Podsrpenské lípy, dva stromy v Podsrpenské ulici (I/22), směrem z města asi 150 m za vodojemem
  • Švandova lípa, v lokalitě Na Kalvárii, někdejším hřbitově vpravo od silnice do Pracejovic
  • Václavská lípa, v Podsrpenské ulici poblíž hasičské stanice

KULTURA  

Město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem. První ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. Nyní se koná každé dva roky vždy na konci srpna a účastní se ho dudáci z více než desítky států.

Strakonické vítání léta - otevření muzea, přivítání nové turistické sezony, bohatý kulturní i sportovní program

Tattoo Jam - tetovací a hudební festival

Národní šampionát mažoretek ČR – mistrovství Čech - soutěž mažoretkových skupin

Dance show - celorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin

Strakonický běh městem - na společném startu vyběhnou zástupci všech věkových kategorií na trať dlouhou 5,5 km

Václavská pouť - pouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program

Rumpálování - středověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská a kejklířská vystoupení

Běh okolo Kuřidla - XI. ročník závodu v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie

Novoroční ohňostroj - v podvečer Nového roku se koná již tradiční ohňostroj nad řekou Otavou

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.

Reklama

Oblíbené trasy regionu

Infocentrum ve Stožci patří k těm nejkrásnějším na Šumavě

Při dnešních Běžkotoulkách potkáme živočicha, který u nás již téměř 500 let nežije, projedeme se podél železniční tratě, držící světový primát a prozkoumáme blíže jednu zajímavou technickou památku. Vyrazíme do jižní část Šumavského národního parku. 

Písek

Dnešní Cyklotoulky nás provedou Píseckem, projedeme si téměř sto let starou turistickou cestu, která spojuje královské město Písek s králem českých hradů – Zvíkovem.

 

Veselí nad Lužnicí

Snad ještě žádné Cyklotoulky nebyly tak propojené s vodou jako ty dnešní. Po cestě budeme míjet řeky, zatopené pískovny a hlavně desítky nádherných, malých i obrovských, divokých i až nehezky zkultivovaných, opečovávaných i na první pohled opuštěných - rybníků.

Stachy

Dnešní Cyklotoulky nás zavedou na Šumavu a přesvědčí vás mimojiné o tom, že Sněžka nebyla vždy nejvyšším vrcholem Čech, ale to nebude zdaleka všechno. Podíváme se i do populárního lyžařského střediska a hlavně si pořádně zašlapeme.

Písek

Tentokrát se s Cyklotoulkami vydáme do jižních Čech a hned na dva výlety. Delší severní a kratší jižní.Navštívíme krále českých hradů, vydáme se postopách velkého vojevůdce i jeho literárního opaku, no bude toho dost....