2018: PÍSEK - VŽDY O KROK NAPŘED

Město Písek si v r. 2018 připomíná 100. výročí vyhlášení samostatné republiky, k němuž v Písku a nejbližším okolí došlo o dva týdny dříve než ve zbytku naší země, a sice již 14. října 1918. Město Písek se k tomuto historickému „omylu“ dnes hrdě hlásí a propaguje se místo, které je „vždy o krok napřed“. Aktivity související s výročím se odehrávají průběžně celý rok. Mezi stěžejní akce výročí patří Pískoviště (11.-13. května), Letní slavnost (21. července) a hlavní oslavy vyhlášení samostatnosti naší země pak proběhnou v říjnu (13.-14. a 28. října).

Při Pískovišti byly odhaleny obří pískové sochy s motivy ilustrujícími události října 1918 v Písku, při vernisáži byla také pokřtěna publikace „Jak bourali vesele to Rakousko zpuchřelé…“ s texty PhDr. Jiřího Práška a téma je zpracováno také na venkovní výstavě v blízké Čechově ulici.

Ducha první republiky, kdy byl Písek vyhledávaným letním letoviskem, přiblíží Letní slavnost Přátel Kamenného mostu. Hlavní oslavy vyhlášení republiky v Písku pak proběhnou ve dnech 13.–14. října, čili opět předčasně před zbytkem naší země. K vrcholům programu bude patřit premiéra tematického divadelního představení a především rekonstrukce generální stávky a vyhlášení republiky na Velkém náměstí. Cyklus akcí bude uzavřen 28. října pietními akty a Slavnostním večerem v Divadle Fráni Šrámka.

Z dalších projektů dále můžeme zmínit podzimní výstavu Sladovny na téma „Demokracie je především diskuze“ a Prácheňské muzeum představí „Krátké československé století v dějinách města“.

Příloha: 

Reklama