Železný Brod

Železný Brod svírá údolí řeky Jizery a v současné době má město 6.000 obyvatel včetně 11 obecních částí, které jsou rozesety po okolních stráních. Jsou to vesničky Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Splzov, Pelechov, Hrubá Horka, Malá Horka, Jirkov, Střevelná a Horská Kamenice.
Pro turisty město nabízí mnoho možností. V letních měsících například návštěvu Městského koupaliště či sjíždění řeky Jizery, nebo tradiční výstavu studentských prací ve Střední umělecko-průmyslové škole sklářské. Celoročně lze využít tenisové kurty a další sportovní areály.
Hezkým zážitkem může být i procházka po Poznávacím okruhu Trávníky, který začíná na Malém náměstí u kostela sv. Jakuba Většího se zvonicí, cesta nás vede prostředím lidové architektury, památkovou zónou roubených a zděných staveb a pískovcových kašen.
Nelze opomenout, že Železný Brod je především město skla. Navštivte některou ze zdejších provozoven či dílen a vyzkoušejte si sklářské řemeslo na vlastní kůži!

Obec: 
Liberecký krajŽelezný Brod
 
00:00
Železný Brod

Město je spojováno především se sklem a sklářskou výrobou. Nejznámějšími produkty jsou skleněné figurky, tavená plas­tika, hutně tvarované sklo a výrobky z tech­nického skla. Proslulá je zdejší Střední umě­leckoprůmyslová škola sklářská. Každoročně se ve městě koná Skleněné městečko, festival, který představuje sklo laické i odborné veřejnosti ve všech jeho podobách. Jedná se o tradiční setkání sklářů, vý­tvarníků, historiků, sběratelů i laických obdi­vovatelů sklářského umění a kvalitního ře­mesla. Vyzkoušet si nároč­né řemeslo pod dohledem sklářských mistrů mohou však návštěvníci města i v průběhu celého roku, a to u mnoha místních výrobců.

Pestrá krajina v okolí Železného Brodu nabízí široké rekreační a sportovní vyžití. Příjemně členitý terén je vhodný nejen pro turistiku, cykloturistiku, vodácké sporty a ry­bářství, ale i pro horolezectví či paragliding. V těsné blízkosti města se nachází páteřní cyklotrasa Greenway Jizera. V zimním období si pak na své přijdou také lyžaři. Přímo ve městě lze využít koupaliště, kurty pro tenis a beachvo­lejbal, fotbalové hřiště a sportovní halu.

Per­lou Železného Brodu je památková rezerva­ce Trávníky. Roubené a klasicistní stavby z přelomu 18. a 19. století tvoří dobře zachovalý soubor lidové architektury s výrazným znakem podkrkonošského stavebního stylu. Nad Trávníky se tyčí kostel sv. Jakuba Většího a dřevěná zvonice situovaná na hraně kostelního návrší. Největším dochovaným roubeným stavením je Běliště z r. 1807, ve kterém je dnes umístěna národopisná expozice městského muzea za­měřená na město a blízké okolí. Druhá stálá expozice městského muzea se nachází na náměstí 3. května. Tato expo­zice představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku a galerii světově proslulých výtvarníků.

Turistické značky vás dovedou z centra Železného Brodu na vyhlídky nad městem, tzv. železnobrodské deštníky, ze kterých je vidět celé město jako na dlani.

Více informací na www.zeleznybrod.cz

 

Trávníky - Ve starobylé části města zvané Trávníky se představí památky lidové architektury, které si zachovali starobylý podkrkonošský ráz. Všechny roubené a klasicistní stavby byly postaveny na přelomu 18. a 19. století. Většina domů nese jména dle původních obyvatel domu. Objekty jsou v majetku soukromníků a nelze si je prohlédnout i zevnitř. Trasa je dlouhá necelý 1 km. Trávníky jsou situovány nad soutok řeky Jizery a potoka Žertovník. Malé náměstí nebo-li rynek tvoří přirozený střed této části.

Běliště - Jedna z největších a nejkrásnějších roubených staveb v Železném Brodě s nevšední ukázkou Pojizerské lidové architektury. Podle údajů na záklopovém prkně ve štítu domu bylo Běliště postaveno roku 1807 tesařským mistrem Janem Šídou z Jesenného pro koželuha Jana Brožka. Pojmenování Běliště je ale staršího data než samotný dům a je pravděpodobně odvozeno od bělení prádla. V minulosti byla na místě tohoto domu barvírna a přilehlá zahrada pravděpodobně sloužila k tomuto účelu.Během dlouhé historie hrozila Bělišti několikrát zkáza, ale na počátku 90. let 20. století prošel dům rozsáhlou rekonstrukcí, po které v něm byla instalována národopisná expozice městského muzea.

Areál Kostela sv. Jakuba Většího = Kostelní vršek

     Kostel sv. Jakuba Většího ve zdejší podobě pochází z konce 17 st.. Předtím byl dřevěný a v době válek několikrát vypálen. V počátku 18. století za vlády hruboskalského pána Karla Des Foursa vznikla fara se stálým knězem. Fara – 1. zděná budova ve městě z roku 1723. Znak nad hlavním vchodem do kostela je právě rodu DF a je zde ještě vytesán latinský nápis – „posvěcená budova pne se k výšinám.“ (r 1762 – rok vzniku této kostelní přístavby.) Soška ve štítu ve výklenku je sv. Josef s Ježíškem.

     Zvonice (autor Johan G. Volkert je stejný jako u kostela) je datována do roku 1761 je situována na hraně kostelního návrší – jihozápadně od kostela za ohradní zdí někdejšího hřbitova (hřbitov - zrušen roku 1885 – kosti uloženy v kostnici a poté již na stávajícím hřbitově). V roce 2007 shořela. Obnova zvonice proběhla ve Slavonicích na Moravě. Firma si odvezla a očistila ohořelé trámy a připravila chybějící prvky a obvodový plášť. Zde na místě již pouze jako stavebnici zvonici opět postavili. Zvonice má dvě konstrukce – jedna nese plášť a druhá zvony. Ve zvonici jsou tři zvony, všechny z dílny pana Petra Manouška. Největší zvon o váze 11 480 Kg sv. Jakub Větší byl zavěšen v listopadu roku 2008. Dva menší zvony Pana Maria (C2) o váze 260 a sv. Václav o váze 170 kg (dis) byly zavěšeny později. Všechny zvony jsou poháněny ručně. Zvoní se pravidelně každou neděli.

     Kostnice – osmiboký objekt – kosti poté skladiště. Po rekonstrukci roku 2011 je zde kaple pro pravoslavné věřící. Znak stejný jako nad vchodem do kostela – znak rodu Desforsů (Karel a manželka Karolina z Velsu).

     Smírčí (Melicharův) kříž ze 17. st. – zhotovil vysloužilý voják, který žil v kostelíku na Poušti. Původně byl umístěn na Hrubé Horce a sem byl přemístěn až v roce 1906.

     Schody (č.p. 55) – první písemná zmínka je z roku 1722, kdy v účetní knize místní fary je informace o zřízení 58 stupňů. Rozsáhlejší poslední oprava tohoto schodiště proběhla v roce 1940 za finanční podpory místního ochotnického souboru. Barokní sochy sem byly přeneseny v roce 1868, autor Fr. Fiala, turnovský kameník (vlevo sv. Anna, vpravo Panna Marie Karlovská, nahoře sv. Jan Nepomucký).

Kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti - Postaven byl v roce 1769 hrabětem Karlem Josefem Des Fours (1701–1775). V roce 1860 nechal Franz Vincenc Des Fours-Walderode z Mont-Athienville kapli opravit a zřídil zde rodinnou hrobku. V době totality byla kaple ničena vandaly a uvažovalo se dokonce o jejím stržení.Od roku 1993 je kaple z iniciativy Ludmily Infeldové a Martina Tomeška (ČKA-Český ráj) průběžně rekonstruována. Několikrát ročně se v ní konají výstavy a koncerty a od roku 1997 i každoroční Svatojánská krojovaná pouť (květen).

Městská galerie Vlastimila Rady - Nachází se v přízemí budovy radnice.Ve stále expozici galerie jsou k vidění obrazy Vlastimila Rady, které v roce 2019–2020 prošly nákladnými restaurátorskými prácemi. Po těchto pracech budou slavnostně představeny veřejnosti při vernisáři výstavy Čtyři generace Radů. Restaurována byla i opona z roku 1923, která je stěžejním dílem galerie s rozměry 9 x 4,5 metru. Oponu pro městské divadlo namaloval Vlastimil Rada spolu s Václavem Rabasem.V dalších částech galerie se celoročně pořádají krátkodobé výstavy s různou tématikou. Aktuální plán najdete v Kalendáři akcí.

Městské muzeum - Městské muzeum nabízí svým návštěvníkům své sbírky ve dvou stálých expozicích. Národopisná expozice zaměřená na město a blízké okolí se nachází v roubeném domě zvaném Bělište v Železném Brodě. Sklářská expozice, která představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku a galerii světově proslulých výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského, se nachází budově bývalé spořitelny na náměstí 3. května.

 

 

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
Kostel sv. Jakuba Většího se zvonicí, Běliště, Pohled na Železný Brod, Skleněné městečko, Trávníky,
Vydáno: Středa, 8. Září 2021 - 8:16

Je nám velkou ctí Vás pozvat na již 15. ročník sklářských slavností s názvem Skleněné městečko. Tradiční setkání sklářů, výtvarníků, sběratelů i laických obdivovatelů sklářského řemesla se koná o víkendu 18. – 19. září 2021.

Vydáno: Pondělí, 17. Květen 2021 - 10:30

Vítáme vás ve světě skřítka Střípka! 

Reklama

Oblíbené trasy regionu

Další zastávkou z cyklu Výlety nejen za zdravím je možná na první pohled trošku překvapivě Harrachov, ale překvapení je na místě jen na první pohled. O tom, že Harrachov má s lázeňstvím víc společného, než si většina čtenářů uvědomuje, vás určitě přesvědčí dnešní reportáž.

Pohled z Plání musí potěšit i nelyžaře

Dnešní reportáží se pokusíme poopravit některé zakořeněné mýty o Špindlu a představíme ho nejen jako největší středisko sjezdového lyžování u nás, ale i jako skvělou destinaci pro milovníky bílé stopy.

Relax na kole. Pohodové putování krajinou malebných Jizerek.

Prázdniny, horké dny a doba dovolených jsou v nedohlednu a dostavil barevný podzim. Sedět doma v krásných podzimních dnech by byl hřích, takže pokud hledáte inspiraci, máme pro vás tip.

Romantika pod Bezdězem

Byl pozdní večer – první máj –večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. … Je to asi již trochu klišé, uvádět kraj okolo Máchova jezera slovy známého básníka, ale romantická poetika snad nejlépe vystihuje přívětivou krajinu této oblasti.

Ralsko

Zubři nebo krávy uprostřed města? Rozlohou jedno z největších měst u nás a přitom v něm, kromě cyklistů, nepotkáte téměř živáčka? Jediné muzeum svého druhu na světě, k tomu desítky kilometrů zpevněných cest a jen jedna hospoda? To se dá potkat během jednoho výletu?

Harrachov

Do Polska nebo do Česka? Lanovkou nebo po svých? V zimě nebo v létě? Všechno je možné, dnešní Cyklotouly nás zavedou totiž do Harrachova a tam si můžete z výše uvedených možností klidně vybírat.

Česká Lípa

Česká Lípa leží na pomezí Českého středohoří, Kokořínska a Lužických hor. Rozsáhlé a nádherné rybníky, spousta zřícenin a skalních masivů, dokonale upravené vesnice a překrásná příroda vůkol vytvářejí jedinečné podmínky nejen pro inspiraci romantických básníků jako byl třeba K.H.

Liberec

Dnešní Cyklotoulky začneme netradičně, hádankou. Víte, jak se jmenuje krajské město, ze kterého se dá pohodlně dojet na kole do Německa i Polska? Znáte název města, kde trasa tramvaje končí doslova pár metrů od červené sjezdovky?

Naše dnešní Cyklotoulky budou tak trochu korespondovat s názvem výchozího bodu, povedou prostě cik cak. Začneme ve Cvikově, pak se vydáme na jih, stočíme to na sever, prohlédneme si sklárny, jeskyni, peklo i zříceninu hradu a navrch přidáme mimořádně půvabné vesničky a hezkou přírodu.