Dunajská Streda

Prírodovedné pramene uvádzajú o Žitnom ostrove nasledovné:
„Žitný ostrov je územie, ktoré je ohraničené hlavným tokom rieky Dunaj a jeho ľavostrannou vetvou, riekou Malý Dunaj. Rozprestiera sa na území od Bratislavy po Komárno. Tvarom pripomína úzky ostrov.
Pôvodné územie tvorili väčšie - menšie ostrovné celky, ktoré vznikli z nánosov štrku a piesku, ktoré sem prinášala voda. Stred a juh ostrova tvorili močariská a bahniská. Tieto územia nebolo možné hospodársky využívať a zveľaďovať.
V najstaršom období bolo územím bez povodní iba územie pomerne veľkej hornej západnej štvrtiny ostrova, ktoré bolo vytvorené v hrubších nánosov štrku. Jemný piesok, ktorý sa stal nosným prvkom úrodnej pôdy, sa ukladal v strednej a východnej časti ostrova . V strede ostrova vznikla usadlosť, z ktorej vznikla Dunajská Streda.“

Obec: 
Trnavský krajDunajská Streda
 
00:00
Dunajská Streda
Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.

Reklama

Oblíbené trasy regionu

Piešťany

S rozmachem wellness se pousouvá i dnešní pojem lázeňství. Neustále přibývají nová a nová místa, která lákají za odpočinkem a relaxací spojenou s poznáváním okolní krajiny. To pravé lázeňství ovšem spočívá v léčebným zdrojích a ozdravných procedurách.