Hotel Gustav Mahler

Hotel Gustav Mahler

Budovy bývalého dominikánského kláštera, nyní Hotel Gustav Mahler, vznikly na samém začátku budování města Jihlavy.První historicky doložené zmínky se datují do poloviny 13. století. Původně středověký klášter byl v 17. a 18. stol. barokně přestavěn.Gotické a renesanční jádro objektu je patrné jen na fragmentech původní středověké výzdoby v jižní chodbě klášterního ambitu. V barokní době byl vybudován rozsáhlý komplex hospodářského křídla, dnešní část hotelu s okny do Křížové ulice. Zároveň byly v této době klášterní refektáře vyzdobeny oválnými medailony – fresky patronů a zakladatelů řádu dominikánů.

Adresa: 
Křížová 4 ; 586 01 Jihlava
Telefon: 
+420 567 564 400
Druh zařízení: 
Obec: 
VysočinaJihlava

Reklama