Buď vidět a „Nejezdi jak netopejr!“

Se zimním časem přichází dřív také tma. Krátce po čtvrté se začíná šeřit a mnozí z nás na to nejsou pořádně připraveni. K povinnosti být vybaven osvětlením nás nabádá nejen vyhláška, ale i zdravý rozum.Nejen za tmy, ale i za šera či jinak zhoršené viditelnosti se zvyšuje pravděpodobnost střetu s ostatními účastníky dopravního provozu a to z důvodu pozdního zahlédnutí dotyčného. Simulaci pohledu řidiče na rozdílně vybaveného cyklistu za snížené viditelnosti si můžete vyzkoušet na stránkách BESIP. Nejde však jen o případný střet s motorovými vozidly, ale také o střet s ostatními cyklisty či chodci. Proto je potřeba být vybaven reflexními prvky, předním bílým světlem i zadní červenou blikačkou na všech typech komunikací.Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy proto plánuje během prvního listopadového týdne upozorňovat na řádné osvětlení cyklisty přímo na cyklostezkách. Cílem je nenechat tmavé cyklisty se řítit tmou a vyhýbat se ostatním pouze na základě instinktu a vycítěné blízkosti ostatních přítomných, stejně jako to dělají po setmění netopýři. Taková jízda není příjemná pro nikoho.Na podzim a zvláště během zimy se stává, že přece jen světlo někdy zapomenete, v takových případech mi kamarádi vždy podali světlo se slovy „Nejezdi jak netopejr!“ a to bychom teď rádi do nadcházejících měsíců vzkázali i Vám.

Víte že:• Povinnost být za snížené viditelnosti osvětlen je dána zákonem 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích §58 odst. 5  • Tuto povinnost dále upravuje vyhláška 341/2002 (příloha č. 13) – Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky. V této vyhlášce je mimo jiné napsáno, že jízdní kolo musí být vybaveno odrazkami patřičných velikostí (zadní odrazkou červené barvy, přední odrazkou bílé barvy, oranžovými odrazkami na pedálech a bočními odrazkami ve výpletu kol), které mohou být případně nahrazeny jinými odrazovými prvky z materiálu obdobných vlastností na oděvu nebo obuvi.  Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno předním světlometem bílé barvy a zadní svítilnou červené barvy.• Stejně jako pro ostatní vozidla, platí i pro cyklisty, že nesmí svým světlem oslňovat ostatní účastníky dopravního provozu.• Pokud vaše kolo (platí i pro koloběžku) není vybaveno dle vyhlášky, může vám policista na místě udělit pokutu až ve výši 2 000 Kč.  

Reklama