Dny evropského dědictví v Mariánských Lázních

Ve dnech od 9. do 17. září budou probíhat v Mariánských Lázních Dny evropského dědictví (EHD), téma: Život v památkách. V průběhu těchto dní bude možné navštívit přihlášené památky za snížené vstupné, ale i zcela zdarma. Využijte jedinečnou možnost poznat město Mariánské Lázně a užijete si Dny Evropského Dědictví v Mariánských Lázních.

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů, a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dny evropského dědictví v České republice mají podporu vrcholných vládních činitelů a orgánů. Ta dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje vztah nejvyšších autorit státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.

 

Kolonáda

Hlavní lázeňská kolonáda nebo také Kolonáda Maxima Gorkého patří neodmyslitelně k symbolům Mariánských Lázní. Kolonáda je historickou památkou českého lázeňství. Novobarokní kolonádu nechal postavit v letech 1888–1889 opat kláštera Teplá na půdorysu původního „kursálu“ (135 x 12 metrů) místním stavitelem Johannem Koenigem podle projektů vídeňských architektů Miksche a Niedzielského. Její ocelo-litinová konstrukce byla vyrobena v blanenských strojírnách knížete Salma. Kolonáda je vzácným příkladem dobových staveb, jaké bývaly v minulosti v našich i zahraničních lázních a postupně byly likvidovány nebo modernizovány. Zdejší kolonáda přežila. Její rekonstrukce proběhla v letech 1973–1981 a ve svém průběhu se změnila v rámci generální modernizace celé promenády mezi pavilony Křížového a Karolinina pramene. Cyklus nástropních fresek s motivy „Člověk a vesmír“ je dílem malíře Josefa Vyleťala a bronzové reliéfy na stěnách kolonády vytvořil Antonín Kuchař.

Lázeňský hotel Svoboda

  • Časy prohlídek. Pondělí 11.09. od 14.00. Úterý 12.09. od 10.00. Čtvrtek 14.09. od 14.00.

Park Boheminium

Již od roku 1999 můžete chodit obdivovat modely českých památek do Parku Boheminium. Skvělé reference a zážitky našich návštěvníků jsou tou nejlepší pozvánkou na výlet do Mariánských Lázní. Obdivovat kouzlo hradu Karlštejn, technickou pozoruhodnost Ještědu, nebo nejpohádkovější zámek v Česku na jednom místě? V parku Boheminium ano. Těšit se z krás tuzemských pamětihodností jako na dlani, umožňuje více než sedm desítek dokonalých zmenšenin významných památek z celé republiky.

  • Dne 11.09. od 10:00 do 18:00 hodin bude Park Boheminium přístupný návštěvníkům se sníženým vstupným 50 Kč na osobu.

Městské divadlo

Budova dnešního divadla byla postavena v letech 1865–1868 podle plánů zdejšího stavitele F. Zicklera.

  • Památka je přístupná v úterý 12. 9. od 14 hodin. Od 14.00 komentovaná prohlídka divadelního zákulisí s průvodcem v češtině.

Městská knihovna

Budova č. p. 370 s nádherně členěnou lázeňskou architekturou v historizujícím slohu a s výraznou věží, to byla původně VILLA TURBA, postavená roku 1903 městským lékařem MUDr. Hansem Turbou, pozdějším starostou města.

  • V úterý 12.9. bude pro návštěvníky připravená od 16.00 komentovaná prohlídka v českém jazyce.

Císařský salonek na nádraží

Sloužil k setkávání významných osobností. Významná a bohatá minulost salonku na nádraží v Mariánských Lázních úzce souvisí s historií města a s historií tratě Plzeň – Cheb, po které cestoval i císař František Josef I. Nyní je císařský salonek celý nově zrekonstruovaný.

  • Císařský salonek na nádraží v Mariánských Lázních v rámci dnů EHD bude zpřístupněn: pátek 15.09. od 13.00 do 17.00, sobota 16.09. od 9.00 - do 11.00 a od 13.00 - do 17.00. Neděle 17.09. od 9.00 do 11.00. Začátek komentované prohlídky je vždy v celou hodinu.

Městské muzeum

Nejstarší dům historické části města s empírovým průčelím postavený roku 1818 jako penzion pro lázeňské hosty "Zlatý hrozen". V roce 1823 zde bydlel J. W. Goethe. Právě prostory, které obýval, jsou vyhraněny stálé expozici zrcadlící vztah Goetha k Mariánským Lázním. Jeho návštěvu také připomíná pamětní deska. Muzeum, založené v roce 1887 zde sídlí od roku 1953.

  • Dne 16.09. od 9:30 do 17:30 hodin bude muzeum přístupné návštěvníkům zdarma.