Flos Florum – gotické skladby pro Karla IV. na Hradě Litoměřice

K příležitosti 700 let od narození Karla IV., krále českého a císaře římského, bude Hrad Litoměřice pořádat v průběhu roku 2016 slavnosti k připomenutí významu Karla IV. nejenom pro Litoměřicko.

Celoroční slavnosti započnou 20. ledna od 18:00 hodin na sále Hradu Litoměřice koncertem loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Bartošové, kteří představí gotickou hudbu z doby Karla IV. Během večera zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, renesanční písně Johna Dowlanda, kompozice D. Scarlattiho, L. Bernátha a dalších autorů.

Název programu Flos Florum, vytvořeného přímo k památce 700. výročí narození Karla IV., vychází z názvu dvouhlasé písně „Květ mezi liliemi“, která pochází z rukopisu z počátku 15. století. Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům také dobu vzniku skladeb. Gotická hudba je podána v moderním pojetí nástrojového obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové kompozice jsou vybrány tak, aby zachovaly historický rámec pořadu, ale zároveň předvedly technicky náročnější a vyspělejší party obou umělců.

Během koncertu zazní i originální hudba slovenského autora pro tyto dva nástroje z roku 2013, neboť suitu o čtyřech částech věnoval právě renesančním skladatelům. Cílem pořadu je předvést kvalitní interpretaci a připomenout posluchačům památku Karla IV. Habsburského.

Cena vstupného činí 80 Kč.

Vstupenky je možné rezervovat na recepci Hradu:osobně: Tyršovo náměstí 68, Litoměřicetelefonicky: +420 416 536 155e-mailem: recepce@litomerice-info.cz 

Reklama