MASOPUST VE ŠTĚTÍ

Město Štětí a KIZ Štětí ve spolupráci s DDM Štětí Vás zvou na tradiční masopust. Rej masek vyrazí v sobotu 4. března z obce Stračí. Sraz je ve 13:30 hod. Průvod masek povede pan Josef Švejk se svojí CK patrolou. Na Novém náměstí ve Štětí, kam celý průvod dorazí kolem 15:30 hod., pro vás budou připraveny stánky s masopustními a jinými dobrotami.

Všichni jste srdečně zváni!