MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL VE ŠTĚTÍ

Již tradičně proběhne ve Štětí v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel komentovaná prohlídka. V letošním roce Vás zveme na prohlídku města Štětí, spojenou s příjemnou procházkou po nábřeží řeky Labe, kterou zakončíme prohlídkou kostela sv. Šimona a Judy spojenou s varhanním koncertem. Akce proběhne 18. dubna. Sraz ve 14 hodin na Husově náměstí. Slovem provází M. Plaček.