Naučné stezky Holýšova

Naučná stezka podle pověstí z Holýšova

Naučná stezka podle pověstí z Holýšova provede Holýšovem a okolím a k úspěšnému splnění podmínek naučné stezky je nutné navštívit celkem 8 stanovišť, kde na každém stanovišti je osazený dřevěný sloup. Zelené číslo ukazuje pořadí stanoviště podle průvodce a k tomuto místu se vztahují pověsti v průvodci. Dále je na sloupci umístěna destička s plastickým reliéfem. Důkazem o návštěvě stanoviště je přenesení reliéfu na volné listy v průvodci.  Po splnění podmínek naučné stezky je možné si vyzvednout drobný suvenýr v Informačním centru v Holýšově.

Naučná stezka II Holýšov

Naučná stezka vznikla v roce 2013, její trasa měří téměř 8 kilometrů a během cesty na všechny zajímavosti upozorní celkem pět naučných zastavení se šesti informačními tabulemi, dále místa k posezení a odpočinku. Naučná stezka vznikla za finanční podpory Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Začátek stezky je na náměstí 5. května u kostela sv. Petra a Pavla, dále vede kolem památného stromu v Novém Dvoře, bývalého koncentračního tábora, Hamerského mlýna, kasáren a zaniklé obce Trubce. Ze stezky se bude vycházet pod hřbitovem. Stezka vede převážně po zpevněných komunikacích, částečně po lesní cestě. Zde se můžete stručně seznámit s jednotlivými informacemi, které jsou umístěny na tabulích v uvedených stanovištích.

Naučná stezka Kameny – Válečný průmysl v Holýšově

Naučná stezka seznamuje návštěvníky s místy, která jsou spojena s válečným průmyslem v Holýšově a s nucenou prací ve městě za II. světové války. Stezka má celkem sedm zastavení, na kterých jsou umístěny žulové kameny s pamětními destičkami. Naučná stezka nás zavede na místa, kde lidé nuceně nasazení pracovali a kde pobývali. První zastavení je věnováno muniční továrně Metallwerke Holleischen. Připomíná nám nucenou práci všech totálně nasazených. Dalších šest míst naučné stezky je na místech, kde se nacházely pracovní a zajatecké tábory. Postupně tedy můžete na území města navštívit místa, kde se nacházel Tábor chorvatských válečných zajatců, Pracovní tábor pro německé ženy, Italský zajatecký tábor, Francouzský zajatecký tábor, Tábor DAF (Deutsche Arbeitsfront – Německé pracovní fronty) a Pracovní tábor pro totálně nasazené ženy z Protektorátu Čechy a Morava. K této naučné stezce je možné si v Informačním centru Holýšov a v Domě dějin Holýšovska vyzvednout leták, který obsahuje podrobnější informace o jednotlivých táborech. Naučná stezka vznikla za podpory firmy EvoBus Česká republika a pana Johannese Heideckera.