Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre

Svetový deň cestovného ruchu v Nitre

25. - 27. september 2016

 

Mesto Nitra a Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre organizuje už po jedenástykrát podujatie Svetový deň cestovného ruchu, ktorého oslavy sa viažu k 27. septembru. Tohtoročné oslavy sa pripravujú v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu    a  Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch.

Tento rok sa podujatie bude konať 25. – 27. septembra a vzájomne sa prepája s Dňami Európskeho kultúrneho dedičstva a medzinárodným festivalom Divadelná Nitra. Svetový deň cestovného ruchu v Nitre získal podporu SK PRESS ako jedno z podujatí, ktoré sa konajú v rámci predsedníctva SR v rade EÚ. Bude mať dve línie. Jednou budú pracovné workshopy s partnerskými mestami zamerané na vytvorenie spoločných zážitkových produktových balíčkov pre rozvoj cestovného ruchu v Nitre. Účasť potvrdili partneri z Veszprému (Maďarsko), Kroměříža a Českých Budějovíc (Česká republika), Zielonej Góry (Poľsko), Báčskeho Petrovca (Srbsko), zo Spišskej Novej Vsi (SR), z Kraja Vysočina (CZ) a Vračanského kraja (BG). Počas trojdňového stretnutia predstavíme pracovným delegáciám Nitru zážitkovou formou.  Výstupy z workshopov budú prezentované verejnosti prostredníctvom následnej mediálnej kampane na Slovensku a v zahraničí.

 

Druhá línia bude určená verejnosti.

20. septembra  sa bude konať prehliadka so sprievodcom, ktorej súčasťou bude aj návšteva Diecéznej knižnice a výstup na Hradnú vežu.

25. septembra sa návštevníkom sprístupní areál bývalých kasární na Martinskom vrchu, kde sa budú realizovať zážitkové prehliadky so sprievodcom, v rámci Archeoparku Nitra je pripravená prehliadka objektov slovanských obydlí, ukážka pečenia v dobovej peci, vypaľovanie keramiky, sprístupnenie depozitára Archeologického ústavu SAV, ale aj lukostreľba. Na Martinský vrch sa v tento deň môžete bezplatne odviesť Nitrianskym expresom  zo Svätoplukovho námestia.

26. septembra sa na UKF v Nitre uskutočnia pre študentov zaujímavé prezentácie z partnerských regiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja  s témou  „Turistická nabídka a způsob její prezentace v Kraji Vysočina“ a prezentácia Vračanského regiónu z Bulharska.  Súčasne bude prebiehať pracovný workshop „Nitra Európe“ s partnerskými mestami v Malom seminári Biskupského úradu, cieľom ktorého je tvorba spoločných zážitkových produktových balíčkov partnerských miest na roky 2017-2018.

27. septembra

Program 27. septembra je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, ale aj všetkým priaznivcom cestovania z radov širokej verejnosti. Prednáškový cyklus otvorí prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Stanislav Macko, ktorý priblíži súčasnú pozíciu cestovných kancelárií na Slovensku a v zahraničí. Gastronomický úsek tento rok zastúpi renomovaný šéfkuchár z reštaurácie Fou Zoo, Michal Konrád. Porozpráva o svojich začiatkoch s varením a súčasných trendoch v gastronómii. Juraj Podmanický osloví najmä študentskú časť publika svojou prednáškou o organizovaní festivalu GRAPE. Absolventka Katedry manažmentu kultúry a turizmu Michaela Kobzová, pôsobiaca ako obchodno-marketingová riaditeľka kúpeľov Piešťany, vystúpi s prednáškou zameranou na kúpeľný cestovný ruch. Cestovateľský blok odštartuje svojou prednáškou Jozef Mojto, ktorý porozpráva o  okružných plavbách na výletných lodiach. Cestovateľ Peter Hoferek nadviaže príspevkom o svojom cestovateľskom know-how, ako cestovať čo najdlhšie, za čo najmenej peňazí. Prednáškový cyklus zavŕši cestovateľský pár Jozef a Hanka, ktorí sprostredkujú zážitky zo svojich ciest naprieč Thajskom. Počas celého dňa bude prebiehať sprievodný program, v rámci ktorého sa bude realizovať v ŠD UKF Nitra súťažná výstava fotografií a vedomostný kvíz. 

 

Tešíme sa na vás.

 

Pre viac informácií o podujatí navštívte:

www.sdcr-nr.sk

www.ukf.ff.kmkt.sk

www.nitra.sk

www.visitnitra.sk

www.facebook.com/SvetovyDENturizmu

 

Příloha: