PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE ŠTĚTÍ

Jako každý rok, tak i letos patří poslední dubnová noc ve Štětí všem čarodějnicím. Slet proběhne v 16 hodin nejprve v zahradě DDM, zde budou připravené čarodějnické dílničky, soutěže a také stezka odvahy. Vstupné je 50,- Kč a účast je nutné hlásit předem, nejpozději do 26. dubna v DDM. Ve 20 hodin se uskuteční sraz lampiónového průvodu v Ostrovní ulici, který posléze projde ulicí Školní, přes pěší zónu na Nové náměstí až k Labi, kde ve 21 hodin vzplane vatra. Pro návštěvníky je připraven i ohňostroj, který ozáří oblohu ve 21:30 hodin.

Reklama