PODŘIPSKÝ ŽESŤOVÝ KVINTET VE ŠTĚTÍ

Zveme vás na nedělní Vánoční melodie za doprovodu Podřipského žesťového kvintetu. Akce proběhnou ve dnech 10. a 17. prosince vždy od 10:00 hod. na Novém náměstí ve Štětí. Drhou adventní neděli (10.12.) u kašny a třetí adventní neděli (17.12.) u vánočního stromku.

Přijďte si  společně s námi zazpívat a prožít tu pravou atmosféru Vánoc!