Společnost Egomotion využívá díky dotacím EU elektromobil

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nízkouhlíkové technologie, elektromobilita pořídila společnost Egomotion osobní vůz značky Tesla Model 3. Díky tomuto titulu významně ušetřila, protože dotace činila 30% z uznatelných nákladů.

"Koupě elektromobilu bylo pro naši společnost skvělé rozhodnutí," říká majitel společnosti Jan Sklenář, "nejen tím, že je to odpovědné rozhodnutí vůči přírodě, což je pro naši společnost zásadní, ale zároveň jsme významně ušetřili náklady na servis, garanční prohlídky a v neposlední řadě pak na parkování, protože jak v Plzni, tak v Praze parkujeme zdarma, což je jistě velká výhoda."

  • Název projektu: Pořízení elektromobilu pro společnost Egomotion s.r.o. II

  • Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019862

  • Prokazované způsobilé výdaje: 1 225 703,00 Kč

  • Dotace 30%: 367 710,90 Kč

  • Období realizace projektu: 22. 7. 2020 - 7. 9. 2020

  • Popis projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení elektromobilu, který je využíván pro účely podnikání v rámci ekonomických činností společnosti Egomotion s.r.o.

  • Závěry a výsledky: Realizací projektu došlo k modernizaci vozového parku využívaného pro podnikání žadatele s přispěním ke snížení vlivu na životní prostředí.