Dětská léčebna Křetín

Dětská léčebna Křetín je na jižní Moravě jedinou léčebnou, která se úspěšně zabývá problémem dětské obezity. Vedle nadváhy se zde také léčí děti s poruchou příjmu potravy (nechutenství, astenie) , opakovaně nemocné děti hlavně s dechovými potížemi (opakovaný, dlouhotrvající kašel, chronická rýma, astma ,senná rýma apod.) a děti s poruchou pohybového ústrojí (vadné držení těla, lehčí typ skolióz). Léčebný pobyt je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Léčebna leží v malebném koutě Českomoravské vysočiny. Je umístěna v bývalém zámečku, uvnitř moderně zařízeném, uprostřed zámeckého parku z 19. stol.

Obec: 
Jihomoravský krajDětská léčebna Křetín
 
00:00
Dětská léčebna Křetín

Dětská léčebna Křetín, www.detskelecebny.cz/kretin

Zařízení je určeno dětem od 2 do 18 let. Pobyty jsou zpravidla 28 dní, hrazené zdravotními pojišťovnami . Do šesti let je vhodný doprovod, který má pobyt opět hrazený . V průběhu pobytu děti navštěvují dle věku ZŠ či MŠ, které jsou slouží léčebně. Dětští pacienti u nás denně absolvují moderní léčebné procedury.

Rehabilitační péče probíhá na základě individuálního plánu. Do cvičebních jednotek jsou zařazeny aerobní aktivity, které jsou doplňovány posilovacím a protahovacím cvičením, dechovým a relaxačním cvičením, cvičením při vadném držení těla a bolestech zad, cviky na prevenci plochonoží apod. V rámci cvičení jsou využívány pomůcky, jako jsou overbally, gymbally, TRX, bosu, balanční čočky, SM systém, padák, na dechová cvičení trenažery CliniFlo či flutter. Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale mohou relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo sauna. Podle indikace lékařky děti dále chodí na inhalace Vincentky, proplachy nosu, do mořské lázně, aplikaci bioptronové lampy, na střídavé nožní koupele s relaxační a masážní reflexologickou deskou StoneBoard, která je složená z přírodního mramorového kamene, ručně naskládaného na karbonové desce. U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována magnetoterapie nebo tejpy. Nově v našem zařízení využíváme laserovou terapii, léčbu ultrazvukem či elektroterapii. 

Nově byla do léčby dětí s poruchami příjmu potravy (nadváha, obezita, astenie, nechutenství) zařazena psychologická péče. Úloha psychologa v péči o děti s poruchami výživy je založená na vícero rovinách. Pro děti s nadváhou a obezitou jsou 2x týdně organizovány skupiny. Jejich cílem je umožnit ventilaci nahromaděných emocí, pomoci jim zvýšit uvědomění a prožívání vlastního těla a procvičovat sociální a komunikační dovednosti. Další formou práce jsou pak individuální konzultace zaměřené přímo na jídelní návyky. Analýzou jídelního chování včetně myšlenek a pocitů, které jej doprovází, se snažíme rozklíčovat, čím mohou samy děti přispívat ke svému úbytku na váze či k jeho udržení. Důležitým aspektem, o kterém též hovoříme je i samotná motivace dítěte k hubnutí. Není-li dítě dostatečně motivováno, pracujeme na konzultaci více na této oblasti, zatím co u dětí aktivně chtějících změnu, jsou tématem spíše výše zmíněné emoce a přesvědčení, které si s jídlem spojuje. 

Léčebna je zahrnuta do programu MŽP Natura 2000, jehož cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. V Křetíně je takto chráněný rorýs obecný (malý stěhovavý pták a jeden z nejlepších letců), vrápenec malý (kriticky ohrožený netopýr) a netopýr velký.  

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
Dětská léčebna Křetín, Cvičení TRX, Venkovní bazén v areálu dětské léčebny, Inhalace, Hipoterapie, Mořská lázeň, fit-trasa, kruhový trénink, nordic walking

Oblíbené trasy regionu

Znojmo

Jižní Morava, to nejsou jen vinice a bobule. Jižní Morava a zvlášť oblast okolo Znojma, to jsou také nádherná historická místa plná tajemství, obklopená zajímavou přírodou a ne jen tak obyčejnou přírodou, rovnou Národním parkem. Přičemž jmenovatelem všeho výše popsaného je řeka Dyje.