Dětské léčebny Boskovice a Ostrov u Macochy

Dětská léčebna Boskovice poskytuje komplexní rehabilitační péči dětem s DMO všech druhů a kombinací, s neurologickým onemocněním majícím odezvu na pohybovém aparátu, s ortopedickými vadami, po úrazech a operacích.
Dětská léčebna Ostrov u Macochy je pro děti od 4 do 18 let. Základními diagnózami, které se zde léčí jsou nemoci alergické - astma, alergická rýma, pollinosis, nemoci bakteriální a virové - opakované záněty dýchacích cest (zánět průdušek, zánět plic, laryngitidy, sinusitidy), nemoci s oslabenou imunitou, atopický ekzém a stavy po operacích dýchacích cest (adenoidektomie). U dětí do 6 let je možný doprovod. Součástí léčebny je základní škola.

 
00:00
Dětské léčebny Boskovice a Ostrov u Macochy

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

Předmětem činnosti Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích je poskytování komplexní rehabilitační a léčebné péče dětem s poruchami pohybového aparátu, s poúrazovými a pooperačními stavy, včetně postižení psychických. Péče je poskytována dětem od 0 do 18 let. Indikacemi k pobytu jsou diagnózy - dětská mozková obrna a jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému,  degenerativní a heredofamiliární onemocnění, děti po úrazech a operacích CNS, svalová onemocnění, vrozené i získané ortopedické vady a stavy po ortopedických operacích. Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik rodičů pro domácí cvičení.

Léčba je zaměřena především na rehabilitaci, která využívá velké množství metod, zejména Vojtovu metodu, techniky Bobath konceptu, proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci. Synergickou reflexní terapii, terapii dle Brunkowové, dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře a spirální stabilizaci – SM systém. Dalšími procedurami jsou magnetoterapie, laserová akupunktura, vířivá a perličková koupel. Součástí terapie je také cvičení ve vodě, kde se rodič učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jak s ním manipulovat. V současnosti nově zařazujeme do rehabilitační péče ergoterapii, která učí děti běžným samoobslužným úkonům a tedy lepšímu zařazení do běžného života. Dalšími doprovodnými procedurami jsou mořská lázeň, masáže, teplé zábaly. Často je využíváno také tejpování, kde se podle způsobu nalepení snižuje nebo zvyšuje napětí svalu. Do léčby je také zařazena hipoterapie a canisteterapie. Při hipoterapii speciálně vyškolený fyzioterapeut využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění nervosvalové funkce dítěte.

Další informace o naší léčebně získáte na www.detskelecebny.cz je možno nás kontaktovat na mailových adresách slavikova@detskelecebny.cz nebo koudelova@detskelecebny.cz nebo telefonicky na číslech 511123200, 607636616. Zveme Vás k rehabilitaci v rodinném prostředí v Dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích. Pro představu nahlédněte také do naší fotogalerie.  Bližší informace na www.detskelecebny.cz/boskovice.

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy

Předmětem činnosti Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy je klimatická léčba (využívající jeskynního prostředí) u dětí trpících nespecifickým onemocněním dýchacích cest, zejména zaměřená na nemoci provázené poruchou imunity, především alergická onemocnění. Péče je poskytována dětem ve věku od 4 do 18 let. Indikace k pobytu jsou asthma bronchiale, pollinosis, alergické rýmy prokázané alergologem, recidivující katary horních cest dýchacích s oslabením imunity, sinobronchitis, bronchitis recidivans, dlouhotrvající kašel, dermorespirační syndrom, stavy po operacích horních a dolních dýchacích cest. Pobyt pacientů v DL v Ostrově u Macochy trvá 3 týdny, vlastní léčebná kúra je však šestitýdenní; v první polovině probíhá tzv. indukční fáze (v léčebně) a v druhé polovině po propuštění domů následuje zklidňující fáze (rovněž třítýdenní). Lůžková kapacita Dětské léčebny se speleoterapií je 42 lůžek pro děti bez doprovodu. Pro matky s dětmi do 6 let je k dispozici 7 pokojů s vlastním sociálním zařízením a společenskou místností.

Speleoterapie je klimatická léčebná metoda, která využívá přímý vliv jeskynního prostředí na lidský organismus. Její hlavní, imunomodulační účinek příznivě ovlivňuje jak stavy se sníženou imunitou, tak i alergická onemocnění. Správně aplikovaná speleoterapie zvyšuje odolnost, a to jak v oblasti imunity nespecifické, tak i imunity specifické. Jeskynní mikroklima má velice příznivé účinky. Základními vlastnostmi je stálá teplota, vlhkost a malé kolísání barometrického tlaku, čistota ovzduší (prach, pyly a mikroorganismy jsou přítomny jen v nepatrné koncentraci), je zde vysoký obsah lehkých iontů (důležité jsou zvláště záporné ionty, které zlepšují krevní průtok kapilárami, a tím se zlepší prokrvení orgánů, zrychlují pohyb řasinkového epitelu v dýchacích cestách, zvyšují produkci hlenu) a nízká koncentrace radonu (nekolísá více než o1 řád) přímo ovlivňuje imunologické pochody v buňkách.

Děti v jeskyni pobývají 3,5 hod denně. Polovinu času tráví odpočinkem na lůžku, druhou polovinu cvičí rehabilitační cviky a hrají sportovně zaměřené hry ke zvyšování kondice a obratnosti. Pobyt v jeskyni je doplněn dalšími rehabilitačními procedurami, mezi které patří flutter, Néti, Urbanovy koupele se soluxem, facilitace, aplikace bioptronové lampy a krátkovlnné diatermie. U dětí se provádí spirometrické vyšetření, které vyhodnocuje lékař a dle toho upravuje léčbu. Děti absolvují také inhalační terapii a mořskou lázeň, která bývá aplikována zejména u dětí s kožními potížemi. Pro dětí s dg. vadné držení těla ja zařazována cvičební jednotka, jejíž pravidelné provádění vede ke zlepšení vadného postoje, který ovlivňuje nevhodný dýchací stereotyp.

Kontaktovat nás můžete na adrese zakova@detskelecebny.cz, tel. číslo 516 444 232, 739 171 799. Bližší informace na www.detskelecebny.cz/ostrov.

Jihomoravské dětské léčebny, p.o. jsou jediným dětským zařízením na jižní Moravě, které poskytuje následnou péči dětem v oblastech obezitologie, alergologie, pneumologie a rehabilitační medicíny.

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, DLPP Boskovice - rehabilitace, DLPP Boskovice - rehabilitace, DLPP Boskovice - rehabilitace, DLPP Boskovice - rehabilitace, DLPP Boskovice - canisterapie, DLPP Boskovice - hipoterapie, DL se speleoterapií Ostrov u Macochy, DL se speleoterapií - rehabilitace, DL se speleoterapií - rehabilitace, DL se speleoterapií - rehabilitace, DL se speleoterapií - klimatická léčba v jeskyni, DL se speleoterapií - klimatická léčba v jeskyni, DL se speleoterapií - speleoterapie

Oblíbené trasy regionu

Znojmo

Jižní Morava, to nejsou jen vinice a bobule. Jižní Morava a zvlášť oblast okolo Znojma, to jsou také nádherná historická místa plná tajemství, obklopená zajímavou přírodou a ne jen tak obyčejnou přírodou, rovnou Národním parkem. Přičemž jmenovatelem všeho výše popsaného je řeka Dyje.