Borovany

Borovany

Krajina plná rybníků tak velkých, že se ani nevejdou do objektivu fotoaparátu, desítky krásně zachovalých vesnických usedlostí a božích muk, nekonečné hluboké borové lesy. Tak to vypadá v okolí jihočeských Borovan.

Mniši by se asi trochu podivili

Ještě než vyrazíme do okolí, představíme si samotné Borovany, které leží 17 kilometrů jihozápadně od Českých Budějovic a v současnosti žije zhruba 4000 obyvatel. Nejvýznamnější a asi nejkrásnější stavbou v obci je Augustiánský klášter, který byl založen již v roce 1455. Dnes by se asi mniši divili, co všechno může v klášteře fungovat, ale vězte, že se v budově kláštera nachází galerie, lapidárium barokních soch, kavárna a vinárna a hlavně skvěle vybavené infocentrum, která návštěvníkovi poskytne nepřeberné množství tipů na návštěvy v okolí.

Areál památníku Jana Žižky má několik hektarů a rozkládá se v nádherné přírodě

Není pomník jako pomník

Od kláštera vyrážíme na západ a zhruba po třech kilometrech dojedeme k prvnímu cíli našeho dnešního putování a tím je Památník Jana Žižky z Trocnova.  Ovšem v případě našeho válečnického velikána se nejedná jen o sochu a pamětní desku. Celý areál má několik hektarů, nachází se částečně v lese a částečně na přilehlých loukách, obsahuje minimálně dva rybníčky, přičemž v jednom z nich plavou stovky malých oranžových rybiček. Spatřit lze základy Žižkova dvorce, tedy místa kde žil. Potom místo údajného vojevůdcova narození, muzeum husitství a samozřejmě válečníkovu sochu. Celá prohlídka trvá rozhodně přes hodinu.

Socha velkého vojevůdce nemůže být malá

Padouch nebo hrdina…

Jan Žižka z Trocnova se narodil kolem roku 1360 v jihočeském Trocnově a svůj život ukončil 11. října 1424 v bitvě u Přibyslavy. Byl asi nejznámějším českým válečníkem a je považován za tvůrce obrany opírající se o vozovou hradbu. Za svého bohatého válečnického života bojoval na mnoha stranách, často nejdříve na jedné, aby pak přešel na druhou. První zmínky vypovídají o jeho působení v bratrstvu silničních lapků, se kterými vedl záškodnickou válku proti Rožumberkům, později ovšem přešel na jejich stranu a účastnil se tažení do Polska na straně Václava IV. Podílel se na porážce Německých rytířů, ale zaplatil za to svým prvním okem. Poté nějaký čas působil na královském dvoře, ale v roce 1419 se účastnil pražské defenestrace a přešel na stranu husitů, se kterými vedl válku proti katolické církvi. A jak známo, tohle tažení nedopadlo dobře.

Mlýn, kde pobývají čerti stojí na břehu krásného rybníka

Když jsou čerti ve mlýně, ještě to neznamená, že tam straší

Od pomníku pokračujeme na jihovýchod a naší další zastávkou je Borovanský mlýn,  ležící na břehu nádherného rybníka. Funkci zpracovatele obilí už dnes sice neplní, zato má mnoho jiných poslání. V jeho prostorách je zvířecí farma, takže návštěvníci mohou spatřit, ovce, kozy, koně, drůbež, včetně ukázek dojení či projížděk na koních. V místním rybníce se mohou procvičit v rybolovu. Na půdě mlýnu je stálá výstava českých pohádek a na návštěvníky, nejen ty nejmenší tam čekají čerti, vodníci, princezny…A je tu samozřejmě i výborná restaurace, která využívá produktů místní farmy, takže, kdo se chce chutně najíst, tak v Borovanském mlýně chybu rozhodně neudělá.

Nejvíc lvů žije v jižních Čechách

Ze mlýna pokračujeme stejným, tedy jihovýchodním směrem do Dvorce, kde se nachází svého druhu jedinečná záležitost a sice soukromá zoologická zahrada. Oficiální název zní Park exotických zvířat a na návštěvníky čeká nejedno překvapení. Žije tu přes 200 kusů zvěře, vedle velbloudů, buvolů a lam i údajně největší skupina lvů pustinných v Čechách, kterým sousedy dělají takoví zvířecí giganti jako je tygr ussurijský nebo sněžný tygr. Zvířata mají velké přírodní výběhy a před nedávnem ještě přibyl pavilon plazů s největší kolekcí kober u nás. Takže hurá za tygrem.

Jihočeské rybníky mají úžasnou atmosféru

Přes nádherné jihočeské vesnice

Od výběhu tygrů pokračujeme na jih do Trhových Svin. Obec je to hezká, za návštěvu určitě stojí Muzeum užitkových vozidel a barokní poutní kostel Nejsvětější trojice, který leží dva kilometry jižně od města na nevelkém vršíčku, takže ho nemůžete minout. Jeho půdorys má tvar šesticípé hvězdy a  je obklopen ambitem se třemi věžemi. Po prohlídce kostela pokračujeme přes nádherné jihočeské vesničky Čížkrajice a Klažary, kolem nádherných rybníků až do Žumberka. Názvy vesnic zní krásně staročesky a přitom pohodově a úplně stejně jako znějí jejich jména, tak vesnice i vypadají.

A na závěr středověká tvrz

Naší poslední zastávkou je středověká tvrz Žumberk. Nádherně zachovalá stavba pocházející ze 17. století je obehnaná hradbami s několika baštami a přímo pod tvrzí je malé jezírko. Právě tady by se měly natáčet pohádky. V objektu je stálá expozice lidového nábytku a ukázky středověkého rybářského náčiní a popis technik lovu. Vedle bašty stojí ojedinělý čtyřlodní  gotický kostelík sv. Jana Křtitele z 15. století a nádherná rybářská hospoda s letní terasou, kde jsou cyklisté rozhodně vítáni. Takže dobrou chuť…. Zpátky do Borovan dojedeme přes Žár (nádherný rybník), Olešnici a Lhotku (krásná lidová architektura).

Shrnutí trasy: 
Délka trasy: 
40 km
Čas jízdy: 
3 h
Nastoupáno: 
450 m
Náročnost: 
snadná
Tip na ubytování: 
Borovanský mlýn
Tip na stravování: 
Restaurace Žumberk
Doporučené kolo: 
silniční
trekingové
Cesty: 
asfaltové
Region: 
Jihočeský kraj