Dobrovice

Dobrovice

Dobrovice

Poté, co byla Dobrovice zásluhou nového majitele Jindřicha z Valdštejna v roce 1558 povýšena na město, se její nová vrchnost snažila do té doby nevýraznou obec pozvednout. Jindřich dal stavět výstavný zámek s kaplí a nový kostel. Obci daroval pozemky na nichž by se mohli usazovat řemeslníci. Nové poměry se však vyvíjely velmi zdlouhavě. Radní dlouhá léta předkládali své vrchnosti ponížené supliky na různá vylepšení. Protože se neměli kde scházet a kočovali po domech purkmistrů, byla mezi jinými i žádost o stálé sídlo městské správy. Jindřichův syn Henyk z Valdštejna se zasloužil o velký rozvoj města. Na počátku 17. století dostavěl zámek, zřídil zde knihtiskárnu a lékárnu, založil latinskou školu, kterou vydržoval. Jeho zásluhou byla roku 1612 městu udělena privilegia, kterými se Dobrovice stala svobodným střediskem kraje. Když měšťan Havel Valášek odkázal svůj statek a pozemky obci dobrovické a Henykovi z Valdštejna, byla přednesena žádost, aby tento statek na „rathaus vyhlásiti poručiti ráčil“, nechal Henyk vlastním nákladem na místě Valáškova gruntu stavět nové stavení.

Reklama