Žilinský kraj

Zuberec

Zuberec

Roháče a ich blízke okolie boli z hľadiska dávnej histórie a historickej geografie terra incognita. Nenašli sa nijaké písomnosti, ani pozostatky materiálnej kultúry, ktoré by svedčili o trvalom osídlení tohoto kraja v stredoveku alebo skôr. Mohutné roháčske pralesy a horské bystriny si veky húdli svoju pieseň samoty. Len množstvo divej zveri oživovalo tieto nehostinné a divé kraje. Ľadová doba modelovala reliéf vysokohorských dolín. Prírodné živly vytvorili z Roháčov miniatúrne veľhory, so všetkými krásami a zvláštnosťami, vtesnanými na malom priestore.
Podroháčske obce Habovka, Zuberec a Oravský Biely Potok boli kolonizované osadníkmi z dedín okolo rieky Orava. Oravickú Bystrú začali kolonizovať Trstenčania. Oravský Biely Potok bol založený pred rokom 1556, Habovka a Zuberec okolo roku 1593.