Kadaň

Nejkrásnější město Čech a Moravy roku 2009, 2010, 2011 a 2012 - KRÁLOVSKÁ KADAŇ

Obec: 
Ústecký krajKadaň
 
00:00
Kadaň

Toto malebné město, které se prostírá na místě pravěkého sídliště u někdejšího brodu přes Ohři. Jedno z nejkrásnějších měst Vám nabídne milé, moderní a příjemné prostředí, které Vás jistě překvapí. Ne nadarmo toto krásné město získalo 1. místo v soutěži „O nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009, 2010, 2011 a 2012“ na webovém portálu czregion.

Královské město Kadaň má bohatou historii. Osídlení dnešního území Kadaně sahá do velmi dávné minulosti. Archeologické nálezy dosvědčují, že první člověk se zde usadil asi před šestnácti tisíci lety. Město leží na úpatí Krušných hor, na levém břehu Ohře. Právě Ohře hrála důležitou roli při osidlování. Ve 4. století před Kristem přišly keltské kmeny a přinesly laténskou kulturu. Legenda praví, že to byli právě Keltové, kteří ve  zdejší kotlině založili první sídlo nesoucí název Kadaň. V 6. století přicházejí do Poohří Slované. Kolem roku 1259 byla Kadaň králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na svobodné královské město. K dalšímu rozkvětu města dochází za vlády Karla IV. Ten městu udělil právo úplné samosprávy a právo konání trhu na den Povýšení sv. Kříže. K poctě Karla IV. se koná poslední sobotu v srpnu každý rok Císařský den. Význam Kadaně jako královského města se značně zvýšil za vlády Jiřího z Poděbrad, kdy došlo také k význačné přestavbě opevnění. Městské gotické opevnění Kadaně je dnes nejzachovalejší a nejdelší České republice. Historické jádro města Kadaně bylo v roce 1978 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Do města vedly celkem čtyři brány, z nichž se zachovala brána západní Mikulovická ( je také známá pod názvem Svatá ) a Žatecký barbakán. Po roce 1989 se město začalo věnovat především městské památkové rezervaci. Proběhla rekonstrukce radnice a řady významných památek, např. kostela Povýšení sv. Kříže a  kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Kadaň byla vyhlášena v roce 1996 Ministerstvem kultury ČR za „Město roku 1995 „. Tuto cenu město získalo za nejlepší přípravu a realizaci programu „Regenerace městské památkové rezervace„.

Dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských domů, církevních staveb i zbytků středověkého opevnění. Nejcennější památkou v Kadani je bezesporu bývalý klášter františkánů z roku 1473, využívaný dnes jako městské muzeum s nejstaršími sklípkovými klenbami a s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků. Františkánský klášter je od roku 1995 národní kulturní památkou.

Bližší informace:

Turistické informační centrum KadaňJana Švermy 7, 432 01 KadaňTel., fax: 474 319 550, +420 725 763 497www.mesto-kadan.czwww.kultura-kadan.cze-mail: infocentrum@kultura-kadan.czFacebook: www.facebook.com/profile.php?id=100091468364875Instagram: @discover_kadan Nabídka některých služeb v Turistickém informačním centru Kadaň:

informace o kulturních, společenských a sportovních akcíchinformace o památkách a turistických zajímavostech v Kadani a okolíinformace o stravování, ubytování a dopravězprostředkování průvodcovské činnostiprodej informačních materiálů, upomínkových předmětů, turistických potřeb, knižních publikací o Kadaniprodej parkovacích hodinprodej Kadaňských novinprodej vstupenek na kulturní akce v Kadani a okolízajištění výpisů z databáze Czech POINTzajištění informačního systému Datových Schránekdětský koutekúschovna kol a zavazadelpůjčovna jízdních kolprovoz veřejného WCnabídka expozic - Galerie Karla Havlíčka, Galerie městské památkové rezervace a reprezentačních výstavních prostor

Údaje k tipu na cyklovýlet

Název trasy: Kadaň - Klášterec nad Ohří (8 km)

Vhodné pro trekkingové a MTB kola.

Do Klášterce nad Ohří vede od roku 2008 nově vybudovaná obousměrná cyklistická stezka o celkové délce

8,1 km a šířce 3 m.

Cyklostezka začíná v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka, u řeky Ohře. Zajímavým úsekem na nábřeží je unikátní

lávka, která propojila cyklostezku z Kadaně do Klášterce nad Ohří právě s Nábřežím Maxipsa Fíka. Lávku tvoří

81 m dlouhá ocelová konstrukce, která je ukotvena ve skále na rámech. Plochu tvoří pozinkované průhledné

rošty.

Lávka vás vyveze na kadaňský stupeň, kterým se dostanete na druhý břeh řeky Ohře, kde již navazuje další část

stezky, jejíž povrch je z kaleného štěrku. Na trati jsou zbudována odpočívadla pro cyklisty i pro pěší včetně

mapových podkladů na informačních tabulích a stojanů na kola.

Samotná cesta z Kadaně do Klášterce nad Ohří po cyklostezce není náročná. Délka stezky od kadaňského

stupně na hranici s Kláštercem nad Ohří u osady Suchý Důl je 3 km. Díky této projížďce budete mít jedinečný

pohled na historické město Kadaň a následně v úseku pod Suchým Dolem se rozprostře panorama na město

Klášterec nad Ohří, Krušné hory (především na Měděnec a Klínovec).

Cestu si lze prodloužit až do Pernštejna přes Černýš a Lužný. Případně se dá v Lužným přejet na druhý břeh

řeky a vrátit se po druhé straně do Kadaně – přes Okounov Kotvinu a Rašovice.

 

Kadaň - Žatec podél Nechranické přehrady (35 km)

Vhodné pro trekkingové a MTB kola.

Rovinatá trasa je vedena podél řeky Ohře a vodní nádrže Nechranice. Větší část trasy je vedena po polních

cestách.

Trasa z Kadaně do Žatce vede po pravém břehu řeky Ohře až k Nechranické přehradě (po jižním břehu). Nenáročná

cesta následně vede z Vikletic na hráz. Těsně před nájezdem na hráz je však nutné se dát dolů k jejímu

úpatí. U výtoku z přehrady překročíte Ohři a následně bude vést betonová cesta až k severní části hráze.Dále

vede cesta přes obec Vičice a Strmá, za kterými už vede polní cesta. Když minete Stroupek, projedete zahrádkářskou

kolonií, a už se vám rozprostře výhled na město Žatec. Cyklostezka končí u prvního mostu, který vede

přes řeku Ohři.

Délka trasy je 35 km. Zpáteční cesta do Kadaně může kopírovat cestu, kterou jste již projeli nebo můžete po

silnici č. 225 přes Libočany, Chbany a Vikletice.

Průjezdná místa: Kadaň- Želina- Rokle-Poláky-Vikletice-Nechranice-Stranná-Stroupeč-Žatec

 

Kadaň - Měděnec (19 km)

Vhodné pro trekkingové a MTB kola.

Na Měděnec je možné vyrazit několika různými cestami. Náročnější z cest je když nejdříve pojedete do Klášterce

nad Ohří, kolem kterého projedete a u lázeňského areálu se znovu napojíte na cyklostezku (č.3000),

která vede až do Pernštejna. Cestu do Pernštejna pojedete kolem Ohře proti proudu řeky. Cestou míjíte kopec

Šumná, ne kterém je zřícenina hradu a pokračujete až do obce Lužný. Zde se napojíte vpravo na hlavní silnici

a pokračujete Pernštejnem až ke vsi Údolíčko.

Následně se držte podél Malodonského potůčku, který vás dovede až do obce Horní Halže, kde se napojíte

na červenou turistickou značku, která vás po silnici doprava zavede až na Měděnec, kde byla zpřístupněna Štola

Marie pomocné.

Cestu zpět můžete zvolit přes Kláštereckou Jeseň po cyklotrase č. 35 až do Klášterce nad Ohří a následně

do Kadaně nejlépe po cyklotrase podél řeky Ohře.

Trasa je však celkem náročná na stoupání od Lužnýho až na Měděnec. Je tedy možné cesty obrátit.

Průjezdná místa: Kadaň- Klášterec nad Ohří- Černýš- Lužný- Pernštejn- Údolíčko- Horní Halže- Měděnec

Možnost cesty zpět: Měděnec- Klášterecká Jeseň, Klášterec nad Ohří, Kadaň

 

Kadaň- Krásný Dvůr (19km)

Vhodné pro trekkingové a MTB kola.

Do Krásného Dvora z Kadaně pojedete téměř až k Nechranické přehradě. Následně se držte barevných turistických

značek.

Nejdříve pojedete 4 km po zelené nad Želinským meandrem přes Hradec. Když budete pokračovat po zelené,

dojedete ke křižovatce se žlutou značkou. U té se dáte směrem na Vintířov.

Po žluté se budete držet až do Vilémova, kde dále pokračujte po silnici do Podlesic, Chotěbudic, a dále do Nové

Vsi, ze které vede cesta přímo do Krásného Dvora. V Krásném Dvoře se nachází krásný barokní zámek, kolem

kterého se rozprostírá anglický park.

Cestu zpět může projet stejnou trasou nebo si jízdu obohatit přes Mašťov, Radonice, Vintířov, Kojetín a Úhošťany

do Kadaně.

Pokud však chcete v jízdě pokračovat, tak je možné navštívit rozhlednu v Kryrech, na kterou pojedete pořád

po zelené přes Podbořany.

Průjezdní místa: Želina- Rokle- Vilémov- Podlesice- Krásný Dvůr

Možnost cesty zpět: Brody – Mašťov – Radonice- Vintířov- Kojetín – Vokáň- Zvoníčkov- Úhošťany –Kadaň

 

Srdečně Vás zveme na návštěvu:

 

 

Radnice

Dochovaná radniční věž je vysoká 53,7 m. Vrchol věže je korunován ochozem s osmibokou až do vrcholu vyzděnou helmou, posázenou na stranách kraby – což jsou gotické ozdobné prvky. V helmici měl obydlí hlásný. Kadaňskou radniční věž vystavěl kameník Petr Hündt, který se na věž kamenicky podepsal soškou psa. V roce 2006 byl na sošce proveden restaurátorský průzkum, kterým se prokázalo, že tato soška psa sloužila také jako chrlič odvádějící dešťovou vodu z ochozu věže. Odlitek této sochy můžete vidět při prohlídce městského muzea ve františkánském klášteře.

Na ochozu radniční věže budou k vidění na měděných deskách výhledová panoramata, která budou rozmístěna na všechny světové strany.Více informací o výstupu na ochoz radniční věže na: www.klaster-kadan.cz, www.muzeum-kadan.cz

Městské muzeum ve Františkánském klášteře

www.muzeumkadan.cz

Nejvýznanější památkou je bezesporu Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků , který byl v roce 1995  pro svou historickou hodnotu zařazen Ministerstvem kultury České republiky mezi Národní kulturní památky. Františkánský klášter slouží návštěvníkům jako Městské muzeum. Stálé expozice MMK jsou umístěny v někdejším františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků na západním konci města Kadaně a jsou rozděleny celkem do tří různých okruhů.

Stálé expozice:

 • I. okruh (od roku 1999) - Gotické a barokní sklepy kláštera
  • Přehled mineralogických zajímavostí a nerostných surovin Kadaňska i ukázky zkamenělých rostlin a živočichů z regionu.
  • Zmapování těžby a zpracování surovin (kamene, keramiky, kovů a skla) od doby kamenné po vrcholný středověk.
 • II. okruh (od roku 2004) - Kostel a historické prostory přízemí kláštera
  • Doplňková instalace exponátů a obrazově-textového materiálu s ohledem na dané základní téma „život v klášteře“.
  • Pozornost vůči kultu Čtrnácti svatých Pomocníků a také k bohoslužebné praxi katolické církve
 • III. okruh (od roku 2005) - 1. patro kláštera
  • Pohledy do minulosti Kadaně řečí archeologických nálezů, archivních dokumentů, uměleckořemeslných artefaktů a historických i novodobých modelů klíčových lokalit a budov
  • V noviciátu kláštera má sídlo ZUŠ Kadaň.

Rozhledna

Objekt rozhledny se nachází na vrcholu Svatého kopce nad městem Kadaní v nadmořské výšce 390 m n.m.

Z původní rozhledny zůstal dochován kamenný sokl, vstupní schodiště a betonové sloupy.

Katova ulička – Nejužší ulice v České republice

Délka Katovy uličky je 51 metrů, šířka v neužším místě 66,1 cm.

Je registrována jako část Sokolovské ulice agenturou Dobrý den v Pelhřimově jako nejužší ulice v ČR.

Kulturní tipy:

 • 25. února 2017 - MASOPUST - postava dobrého vojáka Josefa Švejka Vás provede celým dnem od samotného průvodu masek až po připravený program ve františkánském klášteře.
 • 3. června 2017 – NAROZENINY MAXIPSA FÍKA - Oslava narozenin Maxipsa Fíka je velikým dětským festivalem na Nábřeží maxipsa Fíka v Kadani. Oslavy jsou inspirovány mnoha dobrodružstvími Maxipsa Fíka .
 • 17. června 2017 - Kromě ochutnávky piv a konzumace pochutin si návštěvníci mohou vybrat i z kulturní nabídky.
 • 24.června 2017 - VYSMÁTÉ LÉTO-rockový festival. Více informací na www.rockfest.cz
 • 26. srpna 2017 – CÍSAŘSKÝ DEN – nejvýznamnější kulturní akcí města je Císařský den,kterým si Kadaň připomíná slavný příjezd císaře Karla IV. z roku 1367 a 1374. Historickou část města ovládnou dobová řemesla, kejklíři, trhovci, stylová hudba i pouliční divadlo. Oslavy zakončí velkolepý noční program s ohňostrojem.
 • 9. - 10. září 2017 - EHD - Dny evropského dědictví- Po oba dny jsou otevřeny tyto památky: Radniční věž, galerie Josefa Lieslera, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel Stětí sv. jana Křtitele, Růžencová kaple, Mikulovická brána, Františkánský klášter a jiné.
 • 23. září 2017 – SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ - Tato slavnost je zahájena bohoslužbou v kostele Františkánského kláštera. Na mši naváže otevírání "Hory" ve Svatováclavské vinici. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu zaměřenou na vinařství na kadaňsku, celý areál zahrad a průběh zpracování hroznů - mletí, odzrnění, rmutování a lisování a mohou ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt a víno.
 • 2. prosince 2017 - Adventní trhy s vánoční tématikou zakončuje slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, který hraje každou celou hodinu jednu melodii. Od slavnostního rozsvěcení stromu až po Tři krále si lidé mohou poslechnout až 300 melodií. Vánoční strom zdobí 36 řetězů složených z 11.700 světel. Před vánočním stromem je umístěno 13 malých stromečků, které zdobí děti z mateřských  i základních škol v Kadani.
Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, rozhledna Svatý Vrch, kostel Povýšení sv. Kříže, Katova ulička, Mírové náměstí, Kadaňský hrad, , Františkánský klášter
Vydáno: Pondělí, 28. Březen 2022 - 13:23

Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne 21.7. s dechovkou! V zahradách Františkánského kláštera zahrají různé dechové hudby. K dispozici bude občerstvení a celým odpolednem vás bude provázet moderátor.

Vydáno: Pondělí, 28. Březen 2022 - 13:22

Dny evropského kulturního dědictví v Kadani. 7. - 8.9.

Vydáno: Pondělí, 28. Březen 2022 - 13:20

Promítání pod širým nebem pro dobrou věc. Jako každý rok vás srdečně zveme na letní promítání Kinematograf bratří Čadíků na Mírovém náměstí 9. - 12. 7. 2024, a to vždy od 22:00! Výdělek z akce půjde na charitativní účely.

Vydáno: Pondělí, 28. Březen 2022 - 13:18

Nedělní odpoledne 11. 8. ve znamení medu. 

Ve františkánské zahradě se můžete těšit na jarmark včelařského zboží, medu, medoviny, perníků, svíček atd. 

Vydáno: Pátek, 23. Červenec 2021 - 11:35

Už jste objevili kouzlo Fleru? Pokud ne, tak o mnoho přicházíte! Internetové tržiště Fler.cz dává prostor českým a slovenským designérům, švadlenkám, šperkařům, umělcům, návrhářům...

Oblíbené trasy regionu

Klášterec nad Ohří

Vodní plocha a červený zámek odrážející se v její hladině. Nenechte se zmýlit, i tato představa může mít několik reálných předobrazů. Dnešní Cyklotoulky Vás zavedou nikoli do jihočeské Lhoty, ale do Klášterce nad Ohří.

Šluknov

Dnešní Cyklotoulky nám ukážou cestu z nejsevernějšího města naší republiky do Národního parku Česko Saské Švýcarsko a představí nám Šluknovský výběžek tak, jak ho většina z nás nezná.

Benešov nad Ploučnicí

Dnešní Cyklotoulky nás zavedou do Ústeckého kraje, který je pro cyklisty z jiných částí země asi oblastí víceméně neprobádanou a to je…. škoda. Nebo spíš výzva? Tam, kde jsem byl, je o cyklisty skvěle postaráno a navíc je i na co koukat, takže neváhejte.

Klíny - za kouzlem Krušných hor

Dnes navštívíme lokalitu, ve které můžete své zdraví otužovat v zimě i v létě, v době, kdy na zemi leží metrové závěje i ve 30ti stupňových vedrech.

Lázně Mšené

Nepatří sice mezi naše největší lázně, ale můžou jim konkurovat jinak. Třeba polohou, jsou rozhodně nejblíže položenými lázněmi od Prahy. Nebo nabídkou, k léčení nevyužívají jen vlastní slatinu, ale i pohyb, k lázeňství přidávají třeba nordic walking nebo cyklistiku.

Moldava

Dnešní Cyklotoulky nás zavedou vysoko na sever, až na samotnou hranici s Německem. Do kraje, který je tak trochu bohem zapomenutý a zatím spíše neobjevený, ale o to zajímavější je právě pro turisty. Jsou tu věci, které už jinde nepotkáte. Nevěříte? Tak hurá na Moldavu.

 

Krupka

Existuje určitě mnoho míst, kam by se většina lidí na výlet nevypravila, protože by tam nic zajímavého nečekala. Ale jak už to bývá, co dělá většina, nemusí být vždy správné. Dnešní Cyklotoulky vám jedno z takto přehlížených míst představí, je jím severočeská Krupka.