Královéhradecký kraj

Smiřice

Smiřice

Labská stezka č. 2 prochází v Hradci Králové podél řeky Labe, cca 500 m od historického jádra a 1,5 km od vlakového nádraží a terminálu hromadné dopravy. Po značení se z centra města (od budovy Muzea východních Čech) cyklista dostane ke Kamennému mostu na Pláckách, odkud je stezka vedena po levém břehu až do Předměřic nad Labem.Zde se přejede přes jez na pravý břeh a dále se pokračuje do Lochenic. U mostu je nutné ze stezky odbočit vlevo na stávající komunikaci a na prvním odbočení za železničním přejezdem pokračovat vpravo – objíždí se přírodní rezervace Trotina (viz pozn. níže). Po stávající komunikaci (opět se přejíždí železniční přejezd) a za mostkem přes říčku Trotina se najíždí na polní nezpevněnou cestu (tu má do asfaltové podoby rekonstruovat Státní pozemkový úřad). Po cca 300 m polní cesty se cyklista opět dostane na asfaltovou stezku, která jej přivede do zámeckého parku ve Smiřicích.

Reklama