Tábor

Město Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem s více než 35 tisíci obyvateli a stalo se významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu.

Obec: 
Jihočeský krajTábor
 
00:00
Tábor

Město Tábor je dnes druhým největším jihočeským městem s více než 35 tisíci obyvateli a stalo se významným dopravním, hospodářským a kulturním centrem regionu. Díky architektonickým památkám a zajímavé přírodní poloze patří k turisticky atraktivním místům a má svým návštěvníkům co nabídnout. Rozhodně stojí zato se zastavit, nechat se vtáhnout do děje rytířských soubojů, středověkého hodování nebo se jen vydat do křivolakých uliček Starého města a prohlédnout si architektonické skvosty, které se staly němými svědky středověké minulosti... Historie města je neodmyslitelně spjata s významnou  kapitolou evropských dějin - husitstvím. V roce 1420 zde husité pod vedením Jana Žižky založili opevněné vojenské ležení, odkud podnikali své válečné výpravy. Během staletí prošel Tábor mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchoval až dodnes. Připomíná ho pozůstatek středověkého opevnění, spletitý labyrint podzemních chodeb a jediná věž původního hradu Kotnov s přilehlou Bechyňskou bránou. Po příjezdu do Tábora je dobré zamířit přímo na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí monument slavného vojevůdce Jana Žižky.  A nevynechat ani návštěvu Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice. Krásný je pohledna fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy - pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. Za zmínku stojí nedaleký barokní chrámv Klokotech - známé poutní místo. Oázou klidu v rušné části města je botanická zahrada, kde se na ploše 2,5 ha nalézají sbírky hospodářsky významných rostlin a skleníky s ukázkami teplomilné flóry. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán, vodní plocha zaujímá rozlohu 50 ha a místy dosahuje hloubky až 18  m. Zajímavou expozicí je „Táborský poklad", kde je možné vidět především unikátní nález téměř 4000 stříbrných mincí z jagellonského období. Na pravém břehu řeky Lužnice, asi 1 km od centra, se nachází „Geologická expozice pod Klokoty" představující vybrané druhy hornin nejen táborského regionu. Město Tábor je rovněž pověstné pestrou kulturní nabídkou. Nejvíce návštěvníků města každoročně přilákají Táborská setkání. Pravidelně od roku 1992 v polovině září ožívá historické centrum města atmosférou středověku. Návštěvníky čeká výlet do husitského středověku, prožijí magickou atmosféru starého města, ochutnají medovinu, voňavou pečínku či pohankové placky.  Za rachotu bubnů a svitu pochodní městem prochází kostýmovaný průvod včele s hejtmanem Janem Žižkou. Své návštěvníky si získal také nově pořádaný festival Léto nad Jordánem s národní přehlídkou ohňostrojů Vulkán, který bude v letošním roce pořádán již  potřetí, ve dnech 26. až 30. června 2010.Tábor je pověstný nejen svou historií a kulturním životem, ale zejména v poslední době je také městem sportu. Probíhají zde různé sportovní akce na republikové i mezinárodní úrovni. Město intenzivně buduje i nová sportovní zařízení, k nimž patří zejména nově zrealizovaná akce „Odpočinková zóna Komora", která se stala ve dnech 29. až 31. ledna dějištěm Mistrovství světa v cyklokrosu 2010. Ve dnech 26. a 27. června stejného roku se zde uskutečnilo Mistrovství ČR v atletice v kategorii do 22 let na stadionu Míru. Současný Tábor je moderní město, které se zejména v posledních letech dynamicky rozvíjí. Nacházejí se zde také četná sportoviště, haly, tenisové kurty, fotbalová hřiště, zimní stadiony, fïtness centra, bowling centra, kuželky, střelnice, sportovní letiště, golf, krytý bazén, krytá tenisová hala, plovárny, jezdecké farmy. Táborem prochází také mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha Vídeň a řada regionálních cyklotras a pěších tras. Neméně významná je i péče o životní prostředí a veřejnou zeleň. Dokladem toho je  stříbrné umístění v mezinárodní soutěži Entente Florale (Evropské kvetoucí město) v roce 2007. Město získalo stříbrné ocenění i na mezinárodní soutěži The International Awards for Liveable Communities (Město, kde stojí za to žít) v roce 2009, která se věnuje trvale udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí v obcích, a roku 2010 postoupilodo finále konající ho se v Chicagu. Za rok 2009 bylo Město Tábor oceněno prvním místem v rámci  Jihočeského kraje jako Jihočeské historické město roku.

INFOCENTRUM MĚSTO TÁBORŽižkovo nám. 2390 01  Tábortel.     +420 381 486 230-4fax:   +420 381 486 239email: infocentrum@mutabor.czhttps://www.visittabor.eu/taborskem-na-kolehttp://www.taborskemnakole.cz/ Ubytování https://www.visittabor.eu/ubytovaniStravování https://www.visittabor.eu/stravovani-restaurace

Tipy na výlety

Přírodními krásami i množstvím historických památek uchvacuje návštěvníky mnohotvárná krajina jižních Čech. Severovýchodní část regionu zaujímá oblast nazvaná podle svého nejvýznamnějšího sídelního centra – Táborsko.  Jeho převážnou část tvoří Třeboňská pánev a Táborská pahorkatina, které jsou pokryty množstvím lesů, luk, potoků a rybníků. Oblasti vévodí řeka Lužnice, v jejímž bezprostředním okolí se nachází dodnes existující sídliště i zaniklé lokality, jejichž pozůstatky zůstávají němými svědky osídlování krajinyod pravěku do středověku. Díky tomu, že značná část původních sídel a významných staveb zůstala v téměř nezměněné krajině zachována, mohou dodnes návštěvníci Táborska obdivovat tyto historické skvosty při svých výletech do přírody. Téměř v každém ze současných měst táborského regionu jsou zachovány gotické stavby, jako jsou radnice, kostely, části opevnění apod. Ze středověkých sídelnícha pevnostních dominant lze jmenovat například hrady Borotín, Dobronice, Příběnicea Příběničky, Choustník, Šelmberk, z církevních staveb klášter v Bechyni, děkanské kostely v Táboře, Soběslavi či Bechyni. S významnou kapitolou našich národních dějin – husitstvím – jsou bezprostředně spojeny dějiny Tábora, Sezimova Ústí a Kozího hrádku. Stejně jako středověké památky upoutají pozornost návštěvníků i stavby mladší, ať už jsou to renesanční domy v historických jádrech měst Tábora, Soběslavi, Bechyně, Veselí nad Lužnicí, nebo barokní světská a církevní architektura. Nenapodobitelnou atmosférou dodnes dýchá lidová architektura v oblasti Soběslavsko-veselských blat. Dokladem o nepřetržitém rozvoji lidských tvůrčích schopností jsou i smělá technická díla, která byla realizována v posledních staletích. Na Táborsku mezi nimi stojí na předním místě první elektrifikovaná železniční dráhana území bývalého Rakouska-Uherska, která od roku 1903 s menšími úpravami dodnes spojuje města Tábor a Bechyni – elektrická dráha Františka Křižíka. K technickým zajímavostem patří i obloukový most v Bechyni a unikátní empírový řetězový Stádlecký most na řece Lužnici.

Tipy na cyklovýlety naleznete na https://www.visittabor.eu/taborskem-na-kole

Tipy na kulturní akce

https://www.visittabor.eu/nejvyznamnejsi-kulturni-akce

Otevření turistické sezóny v Táboře – květen Měsíc květen je měsícem zahájení turistické sezóny nejen v Táboře. Kulturně-zábavný program je plný koncertů, soutěží nejen pro děti a určený především pěším turistůma cyklistům. Účastníci otevírání sezóny si mohou vybrat jeden z několika okruhů pro cyklisty nebo se se svými dětmi zúčastnit Pochodu za pohádkou na rozhlednu Hýlačka. Na Hýlačce se koná pro děti zábavný program každoročně spojený pohádkovým divadelním představením. Odpoledne se na Žižkově náměstí koná hlavná kulturní program - vystupují hudební skupiny diváci mohou zhlédnout ukázky tanečních a sportovních klubů. Celý program zakončí  koncert známého zpěváka či zpěvačky naší hudební scény.

Husitské dny - červen - určené především žákům základní škol Celý program se odehrává na přírodní scéně pod hradbami města v historickém areálu Housova mlýna. Je určen zejména žákům základních škol a rodinám s dětmi. Je vhodný i jako zpestření programů školních výletů, škol v přírodě či letních dětských táborů. Jeho první část je koncipována jako divadelní hra o životě Mistra Jana Husa, ve druhé části následují zábavné ukázky ze středověkého života, hry a soutěže, ve kterých si děti mohou prakticky a přitažlivou formou ověřit vědomosti získané při výuce dějepisu.

Táborské kulturní léto - červenec – srpen

Pobyt návštěvníkům po celé léto zpříjemní cyklus pořadů s názvem Táborské kulturní léto. Od června do září mohou návštěvníci zhlédnout řadu koncertů vážné hudby, promenádní koncerty, dětská zábavná odpoledne, pohádky pod širým nebem, rockové koncerty, historické večery, nespočet výstav, kinematograf bratří Čadíků nebo lampionový průvod s Jordánskou bludičkou. V červenci probíhá mezinárodní jazzový festival Bohemia Jazzfest. Víkendové Táborské léto můžete strávit v oživlém podzemí, při sobotním grilování v husitském ležení nebo při nedělních husitských hrách v Housově mlýně. Táborské kulturní léto vyvrcholí v září mezinárodním středověkým festivalem Táborská setkání.

Táborská setkání - září (vždy pátek – neděle)

Táborská setkání, festival inspirovaný středověkou historií, má svůj nezaměnitelný kolorit, který vychází z tradic místa, kde se odehrává. Jednou ročně se centrum Tábora promění na několik dní ve středověké město se svými trhovci, řemeslníky, rytířskými souboji, řemeslníky, kejklíři, tanečnicemi a muzikusi. Nenapodobitelnou atmosféru podtrhuje slavnostní průvod městem s příchodem Jana Žižky, velkolepý ohňostroj a další doprovodné kulturní akce. Sobotní den nabízí pestrý program, ze kterého si každý jistě vybere – divadelní představení, koncerty, vystoupení domácích i zahraničních souborů, rytířský turnaj na koních, husitský trojboj, Dětský ráj, aj. Program je obohacen pestrou nabídkou středověkých pochoutekv několika dobových tavernách v historickém centru. Ochutnat můžete nejen speciální místní nápoje jako je Žižkova rána, ale i medovinu, kormu, burčák a jiné.  Na středověkém tržišti přijde jistě k duhu pečené selátko, pohankové placky, kyselé okurky, bramboráky nebo chleba se sádlem. Na Staročeském jarmarku si koupíte keramiku, šátek, koření, ořechy v karamelu nebo perníčky. Nedělní den je věnován Dni otevřených dveří památek. Pestrý společenský kulturní program jistě uspokojí každého z mnoha tisíc návštěvníků.

Táborské vánoce - prosinec

Pestrá a bohatá nabídka, v níž každý může najít to své, se stala už tradicí. Svátečně vyzdobené město každoročně v závěru roku nabídne řadu programů pro dospělé i pro děti. 5. prosince se budou na Žižkově náměstí rojit čerti. Děti si zazpívají, zahrají a dostanou sladké pamlsky. Slavnostní atmosféru vánoc si návštěvníci přijdou vychutnat opět na Žižkovo náměstí, které se promění na Staročeský vánoční trh. Umělci předvedou ukázky vánočních zvyků a maléi velké potěší živým betlémem. Zatímco děti se povozí na oslíku, rodiče přilákají k nákupu stánky s drobnými dárky, jmelím, vánočními stromky, kořením, perníčky či pečenými kaštany. Celý vánoční čas je protkán koncerty. K vánočnímu programu patří také vánoční pohádky pro děti a hudební večery. Přijíždí i kouzelný vánoční Coca-Cola kamion. Při vánočním plaváním si děti v plaveckém bazénu mohou zaplavat ve vodě společně s kapry, zasoutěžit si v různých vánočně laděných disciplínách a užít si vodních radovánek.

Kalendář kulturních akcí on-line

https://www.visittabor.eu/kalendar-akci

Kalendář kulturních akcí ke stažení

https://www.visittabor.eu/kulturni-kalendar-2018

 

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
Vydáno: Pondělí, 18. Leden 2021 - 12:57

Tradiční vánoční trh s ukázkami vánočních zvyků.

Místo konání: Žižkovo náměstí

Vydáno: Pondělí, 18. Leden 2021 - 12:56

S pozváním na vánoční punč.

Vydáno: Pondělí, 18. Leden 2021 - 12:54

30. ročník mezinárodního festivalu s koncerty, tržišti, průvody a dalšími akcemi. Program bude upřesněn.

Vydáno: Pondělí, 18. Leden 2021 - 12:54

Letní jazzové odpoledne na Žižkově náměstí, program bude upřesněn.

Vydáno: Pondělí, 18. Leden 2021 - 12:52

Kulturně-zábavný program s cyklistickým výletem, pochodem pro rodiny s dětmi a koncerty na Žižkově náměstí.

Reklama

Oblíbené trasy regionu

Infocentrum ve Stožci patří k těm nejkrásnějším na Šumavě

Při dnešních Běžkotoulkách potkáme živočicha, který u nás již téměř 500 let nežije, projedeme se podél železniční tratě, držící světový primát a prozkoumáme blíže jednu zajímavou technickou památku. Vyrazíme do jižní část Šumavského národního parku. 

Písek

Dnešní Cyklotoulky nás provedou Píseckem, projedeme si téměř sto let starou turistickou cestu, která spojuje královské město Písek s králem českých hradů – Zvíkovem.

 

Veselí nad Lužnicí

Snad ještě žádné Cyklotoulky nebyly tak propojené s vodou jako ty dnešní. Po cestě budeme míjet řeky, zatopené pískovny a hlavně desítky nádherných, malých i obrovských, divokých i až nehezky zkultivovaných, opečovávaných i na první pohled opuštěných - rybníků.

Stachy

Dnešní Cyklotoulky nás zavedou na Šumavu a přesvědčí vás mimojiné o tom, že Sněžka nebyla vždy nejvyšším vrcholem Čech, ale to nebude zdaleka všechno. Podíváme se i do populárního lyžařského střediska a hlavně si pořádně zašlapeme.

Písek

Tentokrát se s Cyklotoulkami vydáme do jižních Čech a hned na dva výlety. Delší severní a kratší jižní.Navštívíme krále českých hradů, vydáme se postopách velkého vojevůdce i jeho literárního opaku, no bude toho dost.... 

 

Dačice

Dnes si projedeme dvě historická města, která spojuje nejen bezpočet krásných památek nacházejících se na jejich území a desítky rybníků ležících v jejich okolí, ale také řeka – Moravská Dyje. Podíváme se tam, kde spatřil světlo světa jeden z nejznámějších českých vynálezů.

Česká Kanada

Přírodní charakter krajiny, hluboké lesy, četné vodní plochy a sychravější podnebí než byste čekali - na vlastní kůži tak pocítíte, proč se zdejší území na pomezí Čech, Moravy a Rakouska nazývá Česká Kanada.

Borovany

Krajina plná rybníků tak velkých, že se ani nevejdou do objektivu fotoaparátu, desítky krásně zachovalých vesnických usedlostí a božích muk, nekonečné hluboké borové lesy. Tak to vypadá v okolí jihočeských Borovan.