1. KRKONOŠSKÁ CYKLISTICKÁ NAUČNÁ STEZKA

1. KRKONOŠSKÁ CYKLISTICKÁ NAUČNÁ STEZKA

Janské Lázně horní stanice lanovky Černá hora - Janské Lázně horní stanice lanovky Černá hora

1. Krkonošská cyklistická naučná stezka je vedena nejzajímavějšími partiemi Černé a Světlé hory. Ideálním nástupním místem je horní stanice kabinkové lanovky ČERNOHORSKÝ EXPRESS z Janských Lázní na Černou horu, kde se mohou cyklisté vyhnout nepříjemnému stoupání. Přeprava kol lanovkou je zdarma. Na trase stezky je instalováno 9 tematických informačních tabulí. Trasa stezky je vedena v III. zóně Krnapu, a proto je nutné dodržovat návštěvní řád. Horské elektrokolo je možné si půjčit ve SkiResort Live půjčovně v budově dolní stanice kabinkové lanovky. Více informací na webu SkiResortu:  http://bit.ly/2nO8WLN

Naučné panely:

- rozcestí pod Černou boudou - úvodní panel - základní informace o stezce- Zrcadla - panorama hlavního hřebene Krkonoše s popisem vrcholků- sedlo pod Kolínskou boudou - historie turistiky v Krkonoších- „manipulák“ nad Václavákem - vliv odlesnění- Pěticestí - historie MTB- Vlašské Boudy - budní hospodářství- Velké Tippeltovky - architektura krkonošských chalup- Krausovy Boudy - myslivost- u Modrých kamenů - geomorfologie

Stezka je otevřena od 1. června do 15. října. Z důvodu zajištění klidu pro zvěř, se mohou cyklisté pohybovat na stezce do 17 hodin.

Reklama