Nitrianský kraj

Region Nitra

Územie dnešného Nitrianskeho kraja a jeho centrum, starobylé mesto Nitra, zohrali v dejinách slovenského národa i Slovenska, jeho kultúry a vzdelanosti mimoriadne významnú úlohu. Na dôležitú dopravnú polohu Nitrianskeho kraja poukazujú koridory,...

Štúrovo

Prvá písomná zmienka o osade na území dnešného mesta pod menom Kakat pochádza z roku 1075. Nachádza sa v juhovýchodnom cípe ľavobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule. Patrí do najteplejšej...

Komárno

Komárňanský región sa rozprestiera na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy. Je nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike. Ploché nížiny...

Levice

Prvá písomné zmienka o meste pochádza z roku 1156. Dominantou mesta je hrad, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1318, keď bol jeho pánom oligarcha Matúš Čák Trenčiansky. Hrad plnil po stáročia funkciu vojenskej pevnosti. Pod jeho ochranou vznikla v...

Topoľčany

Mestečko Topoľčany leží na severe Nitrianskeho samosprávneho kraja, vo východnej časti okresu Topoľčany a so svojou rozlohou 27,58 km2 je stým najrozľahlejším a desiatym najhustejšie osídleným mestom Slovenskej republiky. Ak túžite uzrieť také...

Reklama