Nitrianský kraj

Štúrovo

Prvá písomná zmienka o osade na území dnešného mesta pod menom Kakat pochádza z roku 1075. Nachádza sa v juhovýchodnom cípe ľavobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule. Patrí do najteplejšej...

Komárno

Komárňanský región sa rozprestiera na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného ostrova, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy. Je nielen najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej republike. Ploché nížiny...

Levice

Prvá písomné zmienka o meste pochádza z roku 1156. Dominantou mesta je hrad, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1318, keď bol jeho pánom oligarcha Matúš Čák Trenčiansky. Hrad plnil po stáročia funkciu vojenskej pevnosti. Pod jeho ochranou vznikla v...

Reklama