Prešovský kraj

Levočské vrchy

Levočské vrchy

Levočské vrchy jsou pohoří na severu Slovenska s výškou okolo 1000–1200 m. Je to celek Podhôľno-magurské oblasti. Jde o flyšové pohoří tvořené masivním hřbetem s nejvyššími vrcholy dosahujícími přes 1200 m. Z něho vybíhají na všechny strany rozsochy oddělené hlubokými údolími. Tvoří je silné vrstvy pískovců, tenčí vrstvy břidlic, slepenců a brekcií. Levočské vrchy leží v srážkovém stínu Tater, kvůli čemuž zde nebývá mnoho srážek.