Hornická stezka Krušných hor

Destinační agentura Krušné hory pro turisty připravila projekt Hornická stezka Krušných hor. Jeho prostřednictvím turistům přiblížila hornickou minulost i současnost Krušných hor. Krušné hory jsou s hornictvím úzce spjaty. Hornická činnost ovlivňovala ráz krajiny a podílela se na jejím utváření. Projekt ukazuje, že v Krušných horách je řada krásných a zajímavých míst spojených s hornictvím, které stojí za návštěvu. Ať už jsou to stará důlní díla, hornická muzea, architektura původních hornických osad nebo rekultivace, které dnes slouží k odpočinku, aniž by lidé věděli, že se na místě jezera, parku či závodní dráhy dříve těžilo. V rámci projektu vznikla turistická brožura, která turisty provádí po místech spjatých s hornictvím, mapa pro snadnou orientaci a trasa pro motorkáře.

Tento projekt: Hornická stezka Krušných hor  je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.