Křížový vrch má co nabídnout

V Hustopečích vznikl další příjemný prostor určený k relaxaci a odpočinku. Lokalita, která již historicky sloužila jako příměstský park a na níž nedávno proběhly odborné zásahy s cílem obnovit původní krajinné struktury, opět ožívá. Prostřednictvím Národnímu programu Podpora cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram Cestování dostupné všem, je místo obohacené o zázemí pro návštěvníky a turisty. Díky dotaci zde přibyly 3 zajímavé informační tabule, 2 odpočívadla a stojany na kola. Další novinkou je umístění grilu; nic tak nebrání tomu, aby si zde návštěvníci uspořádali piknik. Město Hustopeče se tímto přidává k řadě míst, které podporují tento nový trend a zřizují veřejná místa pro grilování. Aby na Křížový vrch lépe trefilii okolí neznalí hosté, je rozšířeno značení směrovými šipkami již z Dukelského náměstí. V rámci této akce jsou pořízeny a prostřednictvím Turistického informačního centra zdarma distribuovány tzv. trhací mapy se zákresem výletních cílů a důležitých bodů ve městě.

Projekt "Křížový vrch má co nabídnout“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Příloha: 

Reklama