Sčítání ptáků na krmítku

Ptačí hodinka je název každoročního sčítání ptaků na krmítkách pro širokou veřejnost, které organizuje Česká společnost ornitologická. Zapojte se o víkendu 5.–7. ledna 2024 do celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách. Sčítat ptáky může každý. V uplynulém ročníku se do sčítání zapojilo 28 623 účastníků, kteří pozorovali 517 383 ptáků. Nejčastějším hostem našich krmítek byla sýkora koňadra.

Sčítat je snadné.Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoliv v průběhu 5.–7. ledna 2024 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny. U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující. Po dobu sčítání zůstáváme na jednom místě – nesčítáme na procházce.

Budete potřebovat formulář k zaznamenání, a to buď elektronický, např. v mobilu, nebo si vezměte tužku a sčítací arch, který jste si předtím stáhli a vytiskli. Hodit se může i dalekohled a příručka k určování ptáků. Lepší návod a instrukce najdete zde: https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit-podrobneji/#/.

Každopádně strávíte příjemnou hodinu pozorováním přírody a stanete se, alespoň na chvíli, vědcem.