Společnost Egomotion využívá elektrovůz

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita pořídila firma Egomotion s.r.o. osobní vůz značky Nissan Leaf. Díky tomuto titulu významně ušetřila, protože dotace činila značnou část z uznatelných nákladů, což v tomto případě byl rozdíl mezi cenou obdobného automobilu stejné třídy se spalovacím motorem a tímto typem elektromobilu.

Koupě elektromobilu bylo pro naši společnost skvělé rozhodnutí,” říká majitel Jan Sklenář, “nejen tím, že je to odpovědné rozhodnutí vůči přírodě, což je pro naši společnost zásadní, ale zároveň jsme významně ušetřili náklady na servis, garanční prohlídky a v neposlední řadě pak na parkování, protože jak v Plzni, tak v Praze parkujeme zdarma, což je jistě velká výhoda. Elektromobil využívám převážně pro obchodní jednání, a protože jedním z poslání naší firmy je propagovat cyklistiku, naprosto přesně tento bezemisní způsob dopravy zapadá do naší strategie šetrnosti k životnímu prostředí."

  • název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita
  • název projektu a registrační číslo: Pořízení elektromobilu pro společnost Egomotion s.r.o., CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018094
  • jméno žadatele: Egomotion s.r.o.
  • termín realizace: 22. 5. 2019 - 27. 2. 2020
  • způsobilé výdaje: 344 088,42 Kč
  • dotace: 75%, tj. 258 066,32 Kč
  • popis projektu: Projekt byl zaměřen na pořízení elektromobilu a přenosné nabíjecí stanice. Elektromobil je využíván pro účely podnikání v rámci ekonomických činností společnosti Egomotion s.r.o. Nově pořízeným elektromobilem byl nahrazen dříve využívaný automobil se spalovacím motorem. Cílem projektu byla tedy modernizace vozidla využívaného pro podnikání žadatele s přispěním ke snížení vlivu na životní prostředí.
  • závěry a výsledky: Realizací projektu došlo k nahrazení původně využívaného vozu, který žadateli sloužil pro zajištění jeho podnikatelské činnosti. Tento vůz se spalovacím motorem měl však vysoké provozní náklady a zatěžoval životní prostředí prostřednictvím vyšší produkce emisí. Díky realizaci projektu došlo zejména ke snížení nákladů na provoz vozového parku a současně také snížení vlivu na životní prostředí.