Trasa cyklotoulky Dolnobousovskem

Televizní cyklotoulka jižním okrajem Českého ráje začínala u palírny a penzionu AromaGold v Bechově. Odtud účastníci vyrazili po málo frekventované, klidné cyklotrase č. 8148 přes Svobodín směrem na Dolní Bousov.

Centrem městečka Dolní Bousov a první zastávkou cyklotoulky je náměstí T.G. Masaryka s budovou radnice a Mariánským sloupem uprostřed.

(Pokud se vydáte jako v ukázce z náměstí po modré turistické značce, dovede vás jižně do obce Vlčí Pole, kde se nachází kostelík sv. Šimona a Judy. Pochází podle některých zdrojů již z 12. století. Nynější gotický kostelík byl za třicetileté války poničen, ale ještě ve 2. pol. 17. století byl opraven a v roce 1686 znovu vysvěcen. Kostelík je však přístupný pouze při zvláštních příležitostech.)  

Několik desítek metrů od náměstí TGM v Dolním Bousově – v Kostelní ulici lze navštívit městskou knihovnu a infocentrum. Obojí sídlí v opravené barokní budově – bývalé faře. Infocentrum nabízí velké množství informačních letáčků a mapek, podle kterých je možné naplánovat další výlety do blízkého okolí. Také si zde můžete vyzvednout vytištěné pracovní listy pro děti, které je provedou nabízenými dvěma naučnými stezkami. Po trase jedné z nich – Krajinou Červenského rybníka – zamíříme na sever k obci Střehom. 

Místní částí Střehom – vesnickou památkovou zónou – prochází hranice CHKO Český ráj. Tudy také vede značená romantická cesta do půvabného údolí Plakánku, kolem studánky Roubenka a dál – až k hradu Kost.

Ze Střehomi se dá odbočit polní cestou do kopce a přes Horní Bousov, místo krásného výhledu do Českého ráje se vrátit zpět do Bechova. Nebo podle Vašich sil a času prostě pokračovat Plakánkem na Kost a dále na sever do hloubi Českého ráje.