VINOBRANÍ KADAŇ 2022

Svatováclavské vinobraní Kadaň - v areálu františkánského kláštera. 24. září 2022, začátek v 10.00 hodin

Z iniciativy českého krále - Václava I. nebo Přemysla Otakara II. - byla Kadaň před rokem 1261 povýšena na svobodné královské město. K jeho největšímu rozkvětu došlo za vlády Karla IV., který městu udělil viniční právo. Tím bylo v okolí města založeno asi 100 hektarů vinic. Vinařství v Kadani rozkvétá až do 18. století. Později dochází k vylučování vinic, protože se přestávají dodržovat starobylá práva a začínají se dovážet vína cizí. Klesá tím zájem o pěstování vinné révy. Ještě v roce 1842 je osázeno révou vinnou asi 10 hektarů ploch. Postupně však výměra klesá až na 2 hektary, i ty však po roce 1945 zanikly.

V roce 1997 se město rozhodlo navázat na starobylou tradici vinařství na kadaňsku (v areálu františkánského kláštera). Město bylo opět zařazeno zákonem mezi vinařské obce. V areálu zahrad byla vysázena vinice o výměře 0,5 hektaru. Ta byla zasvěcena hlavním vinařským patronům sv. Václavovi, sv. Ludmile a sv. Urbanovi. Od roku 2000 se provádí zarážení "Hory" na vinici, aby každý věděl, že po dobu dozrávání hroznů nesmí chodit do vinice. Obnovena byla i slavnost VINOBRANÍ, která je zahájena bohoslužbou ve františkánském klášteře. Na mši naváže obřad otevírání "Hory" ve Svatováclavské vinici.

Tato slavnost je zahájena bohoslužbou ve františkánském klášteře. Na mši naváže otevírání "Hory" ve Svatováclavské vinici. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu zaměřenou na vinařství na kadaňsku, celý areál zahrad a průběh zpracování hroznů - mletí, odzrnění, rmutování a lisování a mohou ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt a víno.

Vstupné:100,-

 

 

http://www.vinobrani-kadan.cz/

www.kultura-kadan.cz

Reklama