Kyjov

Kyjov, srdce folklorního regionu kyjovského Dolňácka, leží nedaleko jižních svahů pohoří Chřiby. Ve městě najdete zajímavé památky nebo můžete objevovat kvality místních vín. Neodmyslitelnou součástí Kyjova je folklor, tradice jsou zde předávány z generace na generaci. Nejbližší okolí Kyjova má ráz odlesněné pahorkatiny s poli, sady a vinicemi. Jen několik kilometrů západně a severně od města se však zdvíhají výrazně vyšší, zalesněné vrcholky Věteřovské vrchoviny, Ždánického lesa a Chřibů. V okolí jsou dobré podmínky pro cykloturistiku i pěší turistiku.

Obec: 
Jihomoravský krajKyjov
 
00:00
Kyjov

Kyjovsko se nachází na jihovýchodě naší země, na jižní Moravě, 15 km od slovenských hranic, a je součástí etnografického regionu Slovácko. Nechybí zde tedy kroje, tradice a znamenité víno. To však nejsou jeho jediná lákadla, jedná se také o kraj plný slunce, krásných památek a okouzlující přírody. Místní dobrosrdeční obyvatelé jsou pyšní na své folklorní tradice, které v živé a autentické podobě stále udržují. Vydejte se poznat tento kraj. Budete obdivovat ručně vyšívané ornamenty na překrásných krojích, žasnout nad zručností řezbářů, kovářů či vyšívaček.

Festivaly a slavnosti s temperamentními tanci a tradiční hudbou vás strnou svou atmosférou. Nejvýznamnější slavností, která se zde koná, je Slovácký rok, jehož historie sahá až do roku 1921. Nejvýznamnější národopisná slavnost regionu se od roku 1971 pořádá v pravidelných čtyřletých intervalech. Pokaždé přivádí do Kyjova tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny patří Kyjov lidovým tradicím, zvykům a písním. Akce se účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova a širokého okolí. Další akce, které se zde konají, jsou například mezinárodní hudební festival třinácti moravských měst CONCENTUS MORAVIAE, Martinský hody, Otevřené sklepy Kyjovska, stavění a kácení máje a další. V Kyjově a okolí se koná také spousta koštů vín či slivovicí.

Renesanční radnice

Renesanční radnice je nejvýznamnější kyjovskou památkou, postavena byla v letech 1561–62 italskými staviteli. Stavba je široká 22 metrů a dosahuje výšky 39 metrů. V hlavním portálu kyjovské radnice je umístěn vzorový exemplář českého lokte, který sloužil k porovnání poctivosti měřidel na přilehlém tržišti. Kamenný latinský nápis nad vchodem radnice říká: „Tato radnice začala se budovati roku 1561 a byla dobudována 1562 za primátora Václava Bzeneckého staršího. Bohu, jenž pomocí svou nám umožnil skončit práci, za jeho přispění vzdána buď chvála  a čest.“ Dnes je radnice sídlem městského úřadu, mimo jiné zde najdete pracovnu starosty města, v moderní přístavbě dvorního traktu pak Radniční galerii, v níž vystavují nejen profesionální a amatérští výtvarníci z regionu, ale své práce prezentují také školy a různá sdružení či spolky.

Renesanční zámeček

Zámeček se nachází v historicky nejstarší části města, dnešní Palackého ulici, a jedná se o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Byla postavena tehdejším majitelem Kyjova Janem Kunou z Kunštátu v 1. polovině 16. století jako panské sídlo. Po r. 1548, kdy se Kyjov stal městem královským, připadla městu a během staletí sloužila mnoha různým účelům jako např. fara, kasárna, nemocnice, škola, byly zde obecní byty. V r. 1911 byla stavba celkově zrekonstruována a sgrafity je vyzdobil akademický malíř Jano Köhler, letopočty na fasádě připomínají nejdůležitější data z dějin Kyjova a Kohler zde zachytil i vlastní podobu. Jako muzeum slouží zámeček od roku 1928 a najdete zde stálou expozici archeologickou, etnografickou a také expozici Příroda Kyjovska. Mimo to jsou zde příležitostné výstavy během celého roku.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Trvalo téměř sto let, než byl v Kyjově na náměstí postaven a vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1626 daroval kardinál pozemek městu ke stavbě kostela ke cti P. Marie a Cyrila a Metoděje. Základní kámen ke kostelu byl položen 15. května 1713 a vysvěcen 17. října 1723. Původní klášterní kostel kapucínů byl jednolodní kostel s klenutou barokní klenbou. Roku 1734 k němu byla z jižní strany přistavena boční loď. Pod kostelem je kapucínská hrobka se 40 rakvemi, kvůli nimž byla podlaha kostela značně zvednuta. Kostel dnes slouží především jako svatostánek věřících.

Kaple sv. Josefa

Na místě nynější kaple sv. Josefa původně stával románský farní kostel sv. Martina, jehož pravděpodobná podoba je vyobrazena na vedutě Kyjova z r. 1715. Roku 1638 vyhořel, byl přestavěn a jako farní kostel sloužil do roku 1784, kdy byl odsvěcen a přeměněn na vojenské skladiště. Roku 1807 opět vyhořel a na jeho troskách byla v letech 1831 – 1832 vystavěna nynější kaple sv. Josefa, Pěstouna Páně. Ze starého kostela se dochovala pouze věž se zvonicí.  Uvnitř nalezneme jen zbytky výzdoby: oltář ze zrušené kaple sv. Dominika z nynější základní umělecké školy, obraz Panny Marie a několik dřevořezeb znázorňujících svaté. Zajímavostí je také vyznačení původní stavby na podlaze nynější kaple. V současné době je vstup do vnitřních prostor veřejnosti nepřístupný.

Kolem kaple se rozprostíral hřbitov (31. 12. 1949 uzavřen), ze kterého se po přestěhování hrobů na nový hřbitov při cestě do Kostelce (začalo se zde pohřbívat od 1. 1. 1950) zachovalo pouze několik hrobů s pomníky význačných kyjovských rodin.

Budova gymnázia

Významnou budovu dnešního Klvaňova gymnázium na konci 19. století vystavěl kyjovský stavitel G. Sonevend. Jeho prvním ředitelem se stal Josef Klvaňa (uznávaný národopisec a přírodovědec). V roce 2012 bylo gymnázium sloučeno se Střední zdravotnickou školou. Na štítu budovy najdete dvě pamětní desky, věnové významným osobnostem spojeným s gymnáziem. První je pamětní deska Josefa Klvani. Druhá pamětní deska patří Oldřichu Pechalovi, což byl jeden ze studentů gymnázia a velitel československé zahraniční armády, byl zatčen, mučen a odsouzen k smrti. Byl popraven 22. 9. 1942 oběšením v koncentračním táboře Mauthausen. Zemřeli i jeho rodiče, sourozenci a příbuzní. V souvislosti s jeho případem přišlo na Kyjovsku o život dalších téměř dvacet osob.

Funcionalistické stavby

Kyjov je zcela výjimečnou záležitostí, co se meziválečné architektury týče. Přestože mezi válkami byl Kyjov se svými 4506 obyvateli (r. 1930) ve srovnání s jinými městy malým okresním městem, meziválečná éra se prosadila v architektonickém utváření Kyjova zvlášť výrazně. Dodnes jsou tu k vidění funkcionalistické perly.

Moravské Toskánsko

Jedinečná krajina kousek od Kyjova, přezdívaná Moravské Toskánsko, patří mezi nejfotogeničtější místa v České republice – charakteristická jsou pro ni zvlněná pole, různé linie, remízky, ostrůvky a osamělé kapličky. Podobnou krajinu najdete pouze v italském Toskánsku a americkém městě Palouse.

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
Vlastivědné muzeum, Renesanční radnice, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Cyklostezka Mutěnka, Cyklostezka do Bohuslavic, Moravské Toskánsko, Martinský hody, Krojový průvod, Slovácký rok - jízda králů, Stavění a kácení máje
Vydáno: Úterý, 13. Červen 2023 - 11:00

Nejstarší a nejvýznamnější národopisná slavnost v České republice, která více než 100 let přivádí do Kyjova tisíce příznivců folkloru.Slovácký rok je jednou z největších folklorních událostí u nás, která se stejně jako Olympijské hry opakuje jen jednou za čtyři roky.

Vydáno: Úterý, 14. Červen 2022 - 15:46

Na letošní sezónu jsme si připravili novinku! Držíme se aktuálních trendů, a proto si můžete v informačním centru pronajmout kromě kol a koloběžek i elektrokoloběžky, na kterých ujedete na jedno nabití až 40 kilometrů. Dostanete se tak i za hranice města.

Oblíbené trasy regionu

Znojmo

Jižní Morava, to nejsou jen vinice a bobule. Jižní Morava a zvlášť oblast okolo Znojma, to jsou také nádherná historická místa plná tajemství, obklopená zajímavou přírodou a ne jen tak obyčejnou přírodou, rovnou Národním parkem. Přičemž jmenovatelem všeho výše popsaného je řeka Dyje.