Rožňava

Rožňava

Rožňava

V údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského Rudohoria a planinami Slovenského krasu leží Rožňava – mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera.
Zachovalo sa tu vzácne historické jadro, ktorého srdcom je štvorcové námestie stredovekého pôvodu - najväčšie svojho druhu na Slovensku s množstvom vzácnych architektonických pamiatok. Tieto môžu návštevníci mesta obdivovať z výhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže, ktorá je neodmysliteľným symbolom tohto mesta.

Reklama