Josefův Důl

Josefův Důl

Josefův Důl

V roce 1698 byla na území desfourského statku Smržovka, v údolí Kamenického potoka založena osada. Jejím základem se stala sklárna, využívající dostatku dřeva v okolí a polohy u vodního toku. Maxmilián II. hrabě Desfours (1671–1732) pojmenoval ves po svém prvorozeném synovi Karlu Josefovi (1701 –1775) Josefovo Údolí (Josephs Thal).)Josefův Důl v Jizerských horách byl založen roku 1701 na smržovském panství a byl pojmenován podle syna majitele Karla Josefa Desfourse. Z letopisů a kronik víme, že toto území patřilo rodu hrabat Desfoursů, kteří v průběhu počátku 18. století zakládali většinu jizerskohorských obcí, které dodnes ve svém názvu nesou křestní jméno některého z Desfoursů.„Důl“ proto, že budoucí obec vznikla v dolině či údolí po levém břehu říčky Kamenice.

Reklama