Votice

Votice

Za dávných dob rozkládaly se v místech nynějšího města široko daleko husté lesy oživené hojnou zvěří. Tuto krajinu vyhlédl si někdy ve 12. století za své sídlo vladyka Ota. Stalo se tak při osidlování prázdných území Němci. Se svým lidem přeměnil Ota žďářením (pálením) a mýcením část lesů na pole. Založil tu statek a při něm vystavěl hrad. Stával na nynější "panské" zahradě jihovýchodně od sušárny brambor. Ještě v prvních letech tohoto století byly tu zbytky asi 20 m dlouhé základní zdi, v níž se dala dobře rozeznat bývalá brána. Doleji směrem ke kostelu táhl se pod návrším příkop, který dříve obklopoval budovu ze všech stran, ale po zániku hradu byl zasypán.

Reklama