Trenčianský kraj

Trenčín

Trenčín

Mesto Trenčín je dominantou a krajským mestom Trenčianskeho regiónu. Obľúbite si ho na prvý pohľad - je to mesto pohody, zábavy i kultúry, s príjemnou atmosférou. Jeho historické centrum je plné hodnotných kultúrnych pamiatok, nad ktorými sa už dlhé stáročia týči najväčší mestský hradný komplex na Slovensku - majestátny Trenčiansky hrad.
Trenčín sa rozprestiera v centre Považského Podolia, v údolí rieky Váh. Obkolesujú ho horstvá – Bielych Karpát zo západu, Považského Inovca z juhu a Strážovských vrchov z východu.