Trnavský kraj

Galanta

Galanta

Mesto Galanta sa nachádza v Trnavskom samosprávnom kraji v rovnomennom okrese. Mesto je jedným z kultúrnych, správnych a hospodárskych centier podunajského regiónu.
Galanta leží v strednej časti juhozápadného Slovenska v strede Podunajskej nížiny. Pre oblasť sú charakteristické veľmi dobré klimatické podmienky, patrí medzi oblasti s najvyššou priemernou teplotou vzduchu na Slovensku.

Hotel sv. Ludmila

Hotel sv. Ludmila

Cesta alejou sa dotkne svojim štíhlym bokom parku a za moment Vás vysadí v jeho strede pred fontánou. Oblúk stavieb otvára náruč svojim návštevníkom a vstup priamo na recepciu s obrazom duše tohto mesta. Hotel na samom okraji Skalice tvorí hranicu medzi starobylým kráľovským mestom a malebnou otvorenou krajinou.

Reklama