Jihlava

Hotel Gustav Mahler

Hotel Gustav Mahler

Budovy bývalého dominikánského kláštera, nyní Hotel Gustav Mahler, vznikly na samém začátku budování města Jihlavy.První historicky doložené zmínky se datují do poloviny 13. století. Původně středověký klášter byl v 17. a 18. stol. barokně přestavěn.Gotické a renesanční jádro objektu je patrné jen na fragmentech původní středověké výzdoby v jižní chodbě klášterního ambitu.

Jihlava

Jihlava

První zmínka o osadě jménem Jihlava pochází z roku 1233, kdy olomoucký biskup Robert potvrdil převod zboží (kde figuroval i název Gyglaua – Jihlava) řádu německých rytířů do vlastnictví želivského kláštera. V roce 1234 vyměnil markrabě Přemysl a královna Konstancie s klášterem Porta Coeli v Předklášteří mimo jiné i statek Jihlava s okolními vesnicemi a mýtem za jiný majetek. Po roce 1240 se Jihlava vrátila zpět do držby Václava I. a brzy poté (někdy mezi lety 1240–1243) bylo založeno horní město. Do nového města přicházelo pravděpodobně množství lidí, ochotných se účastnit na těžbě a zpracování stříbra. Už k roku 1249 se zmiňují mince ražené v Jihlavě, jisté ovšem není, zda zde už tak brzy fungovala mincovna. Již před rokem 1253 vznikla i zakládající listina Jihlavy, která město charakterizovala i z právního hlediska, dodnes se však nedochovala.

Reklama