Cyklostezka: Okruh po výsypkách

Cílem vyjížďky je velmi zajímavá krajina ovlivněná hornickou činností. Mimo možnosti shlédnout průmyslovou těžbu hnědého uhlí v povrchovém dolu se vám naskytne uvidět jedinečný biotop, který vzniká postupnou revitalizací výsypek. Okruh začíná u vlakového nádraží v Sokolově, pokračuje místními komunikacemi směrem na Kraslice. Po projetí Svatavy odbočíme doprava na Lomnici, ze které se vydáme směrem na Vintířov. Před Vintířovem odbočíme vpravo na Nové Sedlo. Na kruhovém objezdu v Novém Sedle se dáme doprava na Královské Poříčí a pojedeme stále po hlavní silnici. Z Královského Poříčí se vydáme podél řeky Ohře zpět do Sokolova. 

Reklama