Písek

Zveme Vás do jihočeského města založeného ve 13. století českými králi na řece Otavě, od jejíhož zlatonosného písku získalo město i své jméno. Historické sídlo, které nedávno oslavilo své 777. narozeniny, v sobě spojuje vše, co návštěvník vyžaduje k dosažení naprosté spokojenosti. V každém ročním období vás láká k romantickým procházkám uličkami starého města. Neváhejte a vyběhněte na městskou věž a prohlédněte si Písek a okolí z nadhledu. Bohaté je kulturní vyžití, ať již se jedná o večerní koncerty na malých městských scénách a v hospůdkách, či několik festivalů. Pro aktivní návštěvníky jsme připravili dobře upravené cyklotrasy a desítky kilometrů značených turistických tras.

Obec: 
Jihočeský krajPísek
 
00:00
Písek

Procházka historickým Pískem

K seznámení s historickým Pískem vám doporučujeme procházku podél obvodové linie tohoto bývalého královského města. Ta je ohraničena na západě nábřežím řeky Otavy a dále okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Tento okruh byl v prvních dvou dekádách 21. století postupně rekonstruován a dnes se skví v plné kráse.

Procházku můžete začít u Kamenného mostu na Fügnerově náměstí. U ústí Karlovy ulice stojí jeden z řady místních objektů s domovními znameními – dům U Slona. Cesta pokračuje po promenádě podél řeky Otavy, kde minete bývalé tereziánské kasárny, dochované křídlo královského hradu, Sladovnu, budovu soudu a na úrovni Městské elektrárny pak klášterní kostel Povýšení sv. Kříže. Ulicí Podskalí dojdete k tzv. „katovské brance“, která je jedním ze vstupů do gotického příkopu. Tím projdete až na náměstíčko Bakaláře před děkanským kostelem. Zde je k vidění moderní připomínka školy a kašny, které zde stávaly, a také archeologické nálezy zahrnující mj. mohylu z doby bronzové. Dalšími výtvarnými díly jsou kamenné lavice lemující prostor za kostelem až k pomníku padlým u Melegnana a Solferina. Odpočinout si můžete u nové kašny s fontánou a poté pokračovat do Komenského ulice. Na jejím rohu stojí monumentální budova bývalého hotelu Dvořáček s 11 obrazy z dějin města Písku, které navrhl Mikoláš Aleš. Cesta lipovou alejí vede kolem půvabné stavby Kronbergerova pavilonu a dále na okraj Palackého sadů. V tomto hlavním městském parku se nacházejí mj. Hudební a Schrenkův pavilon, Neptunova kašna a několik památníků. V neposlední řadě se zde můžete příjemně občerstvit v některé z řady kaváren a restaurací. Ve spodní části parku můžete odbočit do Tyršovy ulice k domu Adolfa Heyduka. Pás parkové zeleně končí na výchozím místě před Kamenným mostem.

Výše uvedený okruh rovněž nabízí řadu možností vstupu do historického centra města (včetně několika pasáží z Palackého sadů) a na jeho náměstí - Velké náměstí s barokní budovou radnice (1740-1765), Alšovo náměstí s Mariánským morovým sousoším (1715), Havlíčkovo náměstí se sochou sv. Floriána (1735).

Panoramatický pohled na historické centrum Písku se vám naskytne, začnete-li procházku tak, že přejdete Kamenný most na levý břeh řeky a zde půjdete po promenádě. Cestou minete pietní park s kostelem sv. Trojice a zpět na pravý břeh Otavy se dostanete lávkou pro pěší přes Městský ostrov. V Putimské ulici na čp. 154 uvidíte panenky, které se staly námětem znárodnělé písně „Když jsem já šel tou Putimskou branou“. Pohled odsud na baštu s píseckou vlajkou patří k těm, které nejlépe vyjadřují ducha starobylého města. Nedaleko v ulici Fráni Šrámka skutečně stávala Putimská brána, nicméně byla stejně jako další dvě městské brány zbořena. Po demolici v r. 1836 byly fasády sousedních domů vyzdobeny nalezenými dělostřeleckými koulemi a vznikla tak další domovní znamení – dům U Zlaté koule a dům U Koulí. Posledně jmenovaný objekt je spojený s mladými léty Fráni Šrámka i zfilmováním jeho děl „Stříbrný vítr“ a „Měsíc nad řekou“.

KAMENNÝ MOST

Nejstarší dochovaný most v České republice spojuje břehy Otavy v centru Písku. Vystavěn byl písecko-zvíkovskou stavební hutí z povltavské žuly ve 2. polovině 13. století. Gotický most je dlouhý 110 m, stojí na 6 pilířích a dnes je zdoben kopiemi kříže a barokních soch. Díky generální rekonstrukci v letech 1994-1996 most přestál tisíciletou povodeň v srpnu 2002. V jeho těsné blízkosti na levém břehu řeky jsou v období letní sezony k vidění obří pískové sochy.

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM

Muzeum založené r. 1884 je umístěno mj. v dochované části královského hradu a přilehlých objektech. K vidění jsou zde expozice z dějin města a regionu, přírodního bohatství oblasti včetně akvárií s živými rybami, kulturních tradic, zlata v Pootaví, píseckého venkova v 19. století a obrazová galerie českých panovníků zahrnující také originály soch z Kamenného mostu. Instituce se pyšní titulem Evropské muzeum roku 1996. www.prachenskemuzeum.cz

SLADOVNA – GALERIE HROU

V letech 1864-1973 se zde vyráběl slad pro pivovary v Písku a okolí. V období let 2005-2007 prošla Sladovna rekonstrukcí a nyní je využívána jako kulturní prostor, který je určen především pro dětské návštěvníky. Kromě stálých expozic píseckého rodáka Radka Pilaře, Mraveniště, Hnízda ilustrace a Sladovnictví jsou obměňovány interaktivní výstavy. Budova se nachází na nádvoří s fontánou za budovou radnice. V letním období je přístupná také z promenády podél řeky Otavy. www.sladovna.cz

MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA

Písek byl prvním městem v Čechách, které mělo stálé veřejné elektrické osvětlení. Elektrotechnik František Křižík jej instaloval v červnu 1887 a následně přestavěl původní mlýn na vodní elektrárnu. Proud zde dodnes vyrábějí dvě zrekonstruované Francisovy turbíny z r. 1901. Kromě technického provozu si můžete prohlédnout muzeum osvětlování města a vodních motorů nebo si užít atmosféru říčního ostrůvku pod Šrámkovým splavem.   www.elektrarnapisek.cz

VELKÁ KOSTELNÍ VĚŽ

Trojlodní stavba kostela Narození Panny Marie pochází z doby založení města. Počínaje rokem 1489 byla jižní věž kostela přestavěna a nyní dosahuje 71 m. Ve výšce 42 metrů se nachází ochoz přístupný veřejnosti. Vstup je možný ve skupinách max. 15 osob s doprovodem. Prohlídku zahrnující výšlap dvou stovek schodů si můžete rezervovat na www.pisek.eu nebo osobně v TIC Písek.

HEYDUKŮV DŮM

V roce 1900 si Adolf Heyduk, člen literární Májové družiny, nechal vystavět podle návrhu architekta Jana Kouly dům v novorenezančním slohu zdobený symboly básnictví – Pegasem a labutí. Po smrti jeho manželky zde byl zřízen památník, ve kterém mohou návštěvníci zhlédnout vedle expozice o životě a díle básníka také dochované prostory Heydukova obydlí. K vidění je pracovna, jídelna a salon, a to včetně nábytku, knihovny, obrazů i drobných užitkových předmětů. www.prachenskemuzeum.cz

ZEMSKÝ HŘEBČINEC

Chov koní má v Písku již 200letou tradici. Stávající Zemský hřebčinec byl vystavěn r. 1902 a  r. 2010 vyhlášen národní kulturní památkou. Areál stále slouží k chovu hřebců. Pro veřejnost jsou pořádány prohlídky a další akce. www.zemskyhrebcinecpisek.cz

Kliknutím na libovolný obrázek jej otevřete v galerii zvětšený. Prohlížení pak můžete ovládat klávesnicí, myší nebo dotykem.
Písek - pohled přes řeku Otavu na Sladovnu a Městskou elektrárnu, Písek - dům U Koulí, Písek - plovárna u sv. Václava, Písek - akce u Kamenného mostu, Písek - Městská slavnost na Velkém náměstí, Písek - nádvoří Sladovny, Písek - Kamenný most a písková socha, Písek - gotický příkop, Písek - barokní radnice, Písek - děkanský kostel Narození Panny Marie, Písek - Zemský hřebčinec, Písek - odpočinkové místo U Sulana, Písek - obří sochy z písku na náplavce řeky Otavy, Písek - posezení u promenády s výhledem na Kamenný most, Písek - pohled na hradební baštu s píseckou vlajkou,
Vydáno: Úterý, 18. Duben 2023 - 10:19

11. ročník obnoveného oblíbeného turistického pochodu Švejkova padesátka. Připraveny jsou opět trasy dlouhé i krátké, pro malé i velké, pro pěší i cyklisty.

Vydáno: Úterý, 18. Duben 2023 - 10:05

1. ročník Otevření cykloturistické sezóny v destinaci Strakonicko-Písecko 

"CykloŠvec přes Kamýk a Jarník na Živec"

Vydáno: Úterý, 10. Březen 2020 - 9:32

Turistický pochod (min. 4 trasy od 10 do 45 km) včetně trasy pro kočárky, nordic walking a cyklisty. Průběžný start (od 8 do 12 h) a cíl v nádvoří přemyslovského hradu (Prácheňského muzea) v Písku.

Testování kol a elektrokol v prodejně CYKLOŠVEC Písek, U Hřebčince 2509.

Vydáno: Úterý, 10. Březen 2020 - 9:23

9. ročník zábavné orientační hry po městě Písku, lze absolvovat i na kole. Start v nádvoří Sladovny.

Vydáno: Úterý, 5. Březen 2019 - 13:13

17. ročník oblíbené cykloakce vycházející z obce Čížová u Písku. Tentokrát k pomníku Jana Žižky na bojiště u Sudoměře. Na závěr budete odměněni vůní domácí šunky.

Oblíbené trasy regionu

Infocentrum ve Stožci patří k těm nejkrásnějším na Šumavě

Při dnešních Běžkotoulkách potkáme živočicha, který u nás již téměř 500 let nežije, projedeme se podél železniční tratě, držící světový primát a prozkoumáme blíže jednu zajímavou technickou památku. Vyrazíme do jižní část Šumavského národního parku. 

Písek

Dnešní Cyklotoulky nás provedou Píseckem, projedeme si téměř sto let starou turistickou cestu, která spojuje královské město Písek s králem českých hradů – Zvíkovem.

 

Veselí nad Lužnicí

Snad ještě žádné Cyklotoulky nebyly tak propojené s vodou jako ty dnešní. Po cestě budeme míjet řeky, zatopené pískovny a hlavně desítky nádherných, malých i obrovských, divokých i až nehezky zkultivovaných, opečovávaných i na první pohled opuštěných - rybníků.

Stachy

Dnešní Cyklotoulky nás zavedou na Šumavu a přesvědčí vás mimojiné o tom, že Sněžka nebyla vždy nejvyšším vrcholem Čech, ale to nebude zdaleka všechno. Podíváme se i do populárního lyžařského střediska a hlavně si pořádně zašlapeme.

Písek

Tentokrát se s Cyklotoulkami vydáme do jižních Čech a hned na dva výlety. Delší severní a kratší jižní.Navštívíme krále českých hradů, vydáme se postopách velkého vojevůdce i jeho literárního opaku, no bude toho dost.... 

 

Dačice

Dnes si projedeme dvě historická města, která spojuje nejen bezpočet krásných památek nacházejících se na jejich území a desítky rybníků ležících v jejich okolí, ale také řeka – Moravská Dyje. Podíváme se tam, kde spatřil světlo světa jeden z nejznámějších českých vynálezů.

Česká Kanada

Přírodní charakter krajiny, hluboké lesy, četné vodní plochy a sychravější podnebí než byste čekali - na vlastní kůži tak pocítíte, proč se zdejší území na pomezí Čech, Moravy a Rakouska nazývá Česká Kanada.

Borovany

Krajina plná rybníků tak velkých, že se ani nevejdou do objektivu fotoaparátu, desítky krásně zachovalých vesnických usedlostí a božích muk, nekonečné hluboké borové lesy. Tak to vypadá v okolí jihočeských Borovan.