Strážný

Strážný

Strážný

Historie obce je úzce spojena se Zlatou stezkou, která vedla stráženskou kotlinou a spojovala bavorský Pasov s českým vnitrozemím. Na této význámné obchodní tepně vznikla v 17. století osada Kunžvart. Původní název osady pocházel od nedalého strážného hradu Kunžvart, později se pro obec vžil název Strážný. Obec poměrně rychle začala prosperovat a již v roce 1833 jí procházela silnice spojující Prahu s Pasovem. V polovině 19. století získala obec dokonce tržní právo, které jí umožnilo pořádat třikrát ročně trhy a byla označována za město. Dnešní městys využívá i nadále výhodné příhraniční polohy se sousedním Německem.